Wij zorgen voor u

Bloedonderzoeken

Creatininegehalte in het bloed

Creatinine is een afbraakproduct van creatinine, een bestanddeel van de spieren. Wanneer de nierfunctie vermindert, stijgt het creatininegehalte in het bloed doordat de zieke nieren minder creatinine uitscheiden. Vandaar dat het creatininegehalte in het bloed gemeten wordt om de nierfunctie te evalueren. De gemiddelde concentratie in het bloed schommelt van 0,8 tot 1,3 mg/dl (milligram per deciliter) bij mannen en van 0,6 tot 1,2 mg/dl bij vrouwen.
Een andere afvalstof die iets zegt over de nierfunctie is het ureumgehalte in het bloed

Creatinineklaring

De creatinineklaring vergelijkt de hoeveelheid creatinine die uitgescheiden wordt in de urine met het creatininegehalte in het bloed. Met “klaring” wordt de hoeveelheid bloed (plasma) bedoeld die per minuut door nierfiltratie volledig wordt gezuiverd van een bepaalde stof, in dit geval van creatinine.

De creatinineklaring, die berekend wordt met een formule, geeft een juister beeld van de nierwerking dan alleen het creatininegehalte.

De normale waarden bedragen bij mannen 97 tot 137 ml/min en bij vrouwen 88 tot 128 ml/min. Vanaf 40 jaar is het belangrijk om de creatinineklaring regelmatig te controleren, gezien het fysiologisch verouderingsproces. Nierinsufficiëntie kan gediagnosticeerd worden door het creatininegehalte in het bloed en de creatinineklaring te bepalen.

24-uurs urine collectie

Hoewel dit tegenwoordig minder dan vroeger gebeurt zal men soms toch nog aan de patiënt vragen zijn urine gedurende 24 uur te collecteren. Om een volledige collectie te bekomen is het belangrijk dit op de volgende wijze te doen: De dag dat men start met zijn collectie zal men de eerste plas in het toilet doen. De daaropvolgende plassen van die dag doet men in een recipiënt. De eerst plas van de volgende morgen doet men nog steeds in het recipiënt, en dan is de collectie volledig. Het is belangrijk geen urine te laten verloren gaan, anders heeft men onvolledige gegevens.
Het recipiënt kan men vanuit het ziekenhuis meekrijgen, maar een propere plastieken fles die kan afgesloten worden is even goed.

Andere bloedtests

Een bloedanalyse kan eventueel bloedarmoede opsporen, want die komt vaak voor bij patiënten met nierinsufficiëntie. Vaak is ook de calciumfosfaatbalans verstoord; het fosfaatgehalte in het bloed is te hoog en het calciumgehalte te laag, wat kan leiden tot botproblemen. Bij gevorderde nierinsufficiëntie zal de arts ook beducht zijn voor een te hoog kaliumgehalte in het bloed, wat hartritmestoornissen kan veroorzaken.
Het vetgehalte in het bloed bepalen, is essentieel. Bij mensen met gevorderde nierinsufficiëntie zijn de cholesterol- en triglyceridenwaarden vaak verhoogd, terwijl de “goede” cholesterol (HDL-cholesterol) meestal te laag is, waardoor het risico op hart- en vaatziekten stijgt. Een te hoog urinezuurgehalte in het bloed tenslotte kan jicht veroorzaken.

In de marge

Klik op het icoontje voor meer informatie rond creatinine .