Wij zorgen voor u

Onze ziekenhuizen

ZNA bestaat uit 9 dagcentra, 1 centrum voor raadplegingen en medisch-technische onderzoeken, 3 algemene ziekenhuizen en 6 gespecialiseerde ziekenhuizen.

Onze dagcentra

Een dagcentrum omvat een polikliniek en een dagziekenhuis. In de polikliniek kunnen patiënten terecht voor een raadpleging bij de specialist of een gespecialiseerd onderzoek. In het dagziekenhuis worden steeds meer behandelingen uitgevoerd, zonder dat de patiënt in het ziekenhuis hoeft te overnachten.

ZNA telt 9 dagcentra:

 

Centrum voor raadplegingen en medisch-technische onderzoeken

ZNA telt 1 centrum:

 

Onze algemene ziekenhuizen

In zijn algemene ziekenhuizen biedt ZNA expertise in alle medische domeinen. De infrastructuur in die ziekenhuizen is afgestemd op hoogspecialistische zorg: spoedafdeling, operatiekwartier, intensieve zorg, verpleegeenheden, laboratoria, onderzoeksruimten, …

ZNA telt 3 algemene ziekenhuizen:

  • ZNA Jan Palfijn
  • ZNA Middelheim
  • ZNA Stuivenberg / Sint-Erasmus

 Naar boven

Onze gespecialiseerde ziekenhuizen

In zijn 6 gespecialiseerde ziekenhuizen voorziet ZNA eveneens expertise in alle noodzakelijke medische disciplines. De infrastructuur, de zorgomgeving in deze ziekenhuizen is echter volledig afgestemd op de specifieke noden van vier bijzondere en grote patiëntengroepen: kinderen, senioren, revaliderende en psychiatrische patiënten. Een gespecialiseerd ziekenhuis is een zorginstelling op maat van een bepaalde patiëntengroep.

ZNA telt 6 gespecialiseerde ziekenhuizen.

KinderenRevalidatiepatiëntenSeniorenPsychiatrische patiënten
ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis ZNA Hoge Beuken ZNA Hoge Beuken ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg (volwassenen)
ZNA Sint-Elisabeth ZNA Sint-Elisabeth ZNA UKJA (kinderen en jongeren)
ZNA Joostens

 Naar boven

Gespecialiseerde centra binnen de ziekenhuizen

Voor een aantal subspecialismen kiest ZNA ervoor om zowel mensen (expertise) als middelen (infrastructuur) te concentreren op een beperkt aantal locaties. Deze subspecialismen zijn gericht op eerder zeldzame en/of complexe aandoeningen, en ‘behandelen’ doorgaans aanzienlijk minder patiënten. Tegelijk vragen ze echter een hogere graad van specialisatie. De bijhorende infrastructuur en apparatuur is ook geavanceerder en duurder. ZNA concentreert daarom die expertise en die investeringen op één of slechts enkele locaties binnen het ziekenhuisnetwerk. Zo blijft dat aanbod financieel haalbaar voor ZNA (het gaat om grotere investeringen voor minder patiënten). Tegelijk bouwen de zorgteams in deze centra sneller ervaring en expertise op, wat de zorgkwaliteit rechtstreeks ten goede komt, zowel op medisch-verpleegkundig als sociocultureel vlak.

Deze gespecialiseerde centra noemen we 3e-lijnscentra of 4e-lijnscentra. In het laatste geval wordt de gesubspecialiseerde zorg aangeboden vanuit een universitair kader. Gespecialiseerde Centra bouwen voortdurend nieuwe kennis op en kunnen de therapie indien nodig tot op experimenteel niveau brengen. De lijst en locaties van deze gespecialiseerde centra zijn doorlopend voor verandering vatbaar.
De lijst van gespecialiseerde centra ziet er vandaag als volgt uit:

Gespecialiseerd Centrum voorGehuisvest in…
Brachytherapie (inwendige bestraling prostaat) ZNA Jan Palfijn
Brandwondenzorg ZNA Stuivenberg
Cardiale Elektrofysiologie (hartbezenuwing) ZNA Middelheim
Hartrevalidatie ZNA Middelheim
Hartchirurgie ZNA Middelheim
Dwarslesie ZNA Middelheim
Fertiliteit ZNA Middelheim
HIFU-therapie (prostaatbehandeling met ultrasoon geluid) ZNA Middelheim
Hyperbare Zuurstoftherapie ZNA Stuivenberg
Interventionele Cardiologie (hartkatheterisaties, ballon dilataties, …) ZNA Middelheim
Intensieve zorg voor de jonge moeder ZNA Middelheim
Moleculaire Biologie Diverse locaties
Nachtdialyse ZNA Middelheim
Intensieve Zorg voor borelingen ZNA Middelheim
Obesitaschirurgie ZNA Stuivenberg ZNA Sint-Erasmus

Oncologische Heelkunde Mond en Kaak

ZNA Middelheim
Oogchirurgie (achtersegment) ZNA Middelheim
Intensieve Zorg Kinderen ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis
PET-diagnostiek (…) ZNA Middelheim
Psychiatrische Spoedinterventies (EPSI) ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg
Radiotherapie (bestralingen) ZNA Middelheim
Reumatologie ZNA Jan Palfijn
Rugzorg (spine care) ZNA Jan Palfijn ZNA Middelheim ZNA Stuivenberg ZNA Sint-Erasmus
Stamceltransplantatie ZNA Stuivenberg ZNA Sint-Erasmus
Zorg voor mensen met HIV ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA Sint-Erasmus

 Naar boven