Wij zorgen voor u

ZNA Hoge Beuken

Hoge Beuken, gelegen in Hoboken, is gespecialiseerd in zorg voor oudere patiënten (geriatrie) en revalidatie van patiënten met aandoeningen aan de ledematen of aan het zenuwstelsel.

Zelfredzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen. Via samenwerking tussen verschillende specialismen willen we dat onze patiënten zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig functioneren. In samenspraak met de patiënt en de familie bereiden we hem/haar zo goed mogelijk voor op de thuissituatie.

Onze zorgverlening beperkt zich niet enkel tot de lichamelijke verzorging. We richten onze aandacht ook op de psychologische en sociale noden van zowel patiënten als hun familie en naasten.

De Geheugenkliniek van ZNA Hoge Beuken is in binnen- en buitenland bekend om haar gespecialiseerde behandeling van patiënten met geheugenproblemen. De geheugenkliniek beschikt over een dagcentrum. Ook korte en langere opnames zijn hier mogelijk.

ZNA Hoge Beuken wil een optimale service bieden aan haar doorverwijzende huisartsen en verzorgingstehuizen door het maken van goede afspraken.
Tenslotte vind je op de site ZNA Hoge Beuken ook de afdeling zes- tot twaalfjarigen van het
ZNA Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (ZNA UKJA). Hier kunnen kinderen met ernstige emotionele problemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen worden behandeld, zowel poliklinisch als tijdens een (dag)opname.

Contactgegevens ZNA Hoge Beuken

Commandant Weynsstraat 165
2660 Hoboken

Raadpleging: 03 280 30 03
Algemeen: 03 830 90 90

Raadpleging ZNA UKJA
Belangrijk!

Raadplegingen bij ZNA UKJA (Kinder en Jeugdpsychiatrie, afdeling Hoge Beuken) kan je afspreken via het nummer:

 • 03 740 54 60
Raadpleging per dienst
Belangrijk!

Raadplegingen kan je ook rechtstreeks met de dienst afspreken:

 • Fysiotherapie:
  03 830 95 29
 • Radiologie:
  03 830 95 26
 • Pijnkliniek:
  03 830 95 55
 • Oogheelkunde:
  03 280 31 12
 • Dagziekenhuis:
  03 830 90 02

   

Ombuds & directie
Belangrijk!

Contact opnemen met de directie en ombudsdienst kan per mail of telefonisch:

Geheugenkliniek
Belangrijk!

Raadplegingen bij de geheugenkliniek en neurologie kan je afspreken via het nummer:

 • 03 830 96 00