ZNA Sint-Elisabeth

ZNA Sint-Elisabeth

ZNA Sint-Elisabeth is een revalidatieziekenhuis dat zich richt op patiënten met een locomotorische, neurologische en geriatrische problematiek.

  • De belangrijkste doelstelling in de locomotorische revalidatie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van personen met beperkingen om te bewegen. Concreet gaat het hier om revalidatie na bijvoorbeeld een heupprothese of een knieprothese.

  • Bij neurologische revalidatie wordt er gestreefd naar een zo maximaal mogelijk herstel na een beroerte of herseninfarct (een niet aangeboren hersenletsel of NAH).
    Bij niet aangeboren hersenletsel volgt na een opname in een acuut ziekenhuis meestal nog een verblijf in een revalidatieziekenhuis zoals ZNA Sint-Elisabeth. Het multidisciplinair revalidatieteam zorgt dat jij of je familielid zorg op maat krijgt. We maken tijdens je verblijf een individueel en aangepast revalidatieprogramma samen op.

  • Geriatrische revalidatie richt zich tot senioren met meerdere ziekten (multipathologie). We behandelen onder meer ouderen die te maken krijgen met een beroerte, voedingsproblemen, algemene ouderdomsproblemen of ouderen die vaak vallen worden.
    Er is ook een afdeling psycho-geriatrie die gespecialiseerd is in de totaalzorg voor ouderen die geconfronteerd worden met verwardheid, geheugen- en gedragsproblemen.

De patiënten worden aangemoedigd om zelf een actieve rol te spelen in hun revalidatie en zich – in samenwerking met de familie – voor te bereiden op een optimale integratie in de thuissituatie of thuisvervangende situatie.

Zorgaanbod

Maar revalidatie is uiteraard niet het enige dat ZNA Sint-Elisabeth te bieden heeft. Hieronder vind je een overzicht van wat je nog zoal vindt in dit ziekenhuis.

Polikliniek
Medische beeldvorming
Medisch onderzoek
Dagziekenhuis
Low-care dialysecentrum
Pijnkliniek
Stresskliniek
Contactgegevens ZNA Sint-Elisabeth

Leopoldstraat 26
2000 Antwerpen

Raadpleging: 03 234 40 40
Algemeen: 03 234 40 40

ZNA Sint-Elisabeth

Leopoldstraat 26
2000 Antwerpen

Raadpleging: 03 234 40 40
Algemeen: 03 234 41 11