Wij zorgen voor u

ZNA Sint-Elisabeth

 ZNA Sint-Elisabeth is een revalidatieziekenhuis dat zich richt op patiënten met een locomotorische, neurologische en geriatrische problematiek.

  • De belangrijkste doelstelling in de locomotorische revalidatie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van personen met beperkingen om te bewegen. Concreet gaat het hier om revalidatie na bijvoorbeeld een heupprothese of een knieprothese.
  • Bij neurologische revalidatie wordt er gestreefd naar een zo maximaal mogelijk herstel na een beroerte of herseninfarct.
  • Geriatrische revalidatie richt zich tot senioren met meerdere ziekten (multipathologie). We behandelen onder meer ouderen die te maken krijgen met een beroerte, voedingsproblemen, algemene ouderdomsproblemen of ouderen die vaak vallen worden.
    Er is ook een afdeling psycho-geriatrie die gespecialiseerd is in de totaalzorg voor ouderen die geconfronteerd worden met verwardheid, geheugen- en gedragsproblemen.

De patiënten worden aangemoedigd om zelf een actieve rol te spelen in hun revalidatie en zich – in samenwerking met de familie – voor te bereiden op een optimale integratie in de thuissituatie of thuisvervangende situatie.

Polikliniek
Medische beeldvorming
Medisch onderzoek
Dagziekenhuis
Low-care dialysecentrum
Pijnkliniek
Stresskliniek
Contactgegevens ZNA Sint-Elisabeth

Leopoldstraat 26
2000 Antwerpen

Raadpleging: 03 217 77 70
Algemeen: 03 234 41 11
ZNA Stresskliniek: 03 280 35 05