1e Vlaams Congres Geestelijke Gezondheid bij Kinderen & Jongeren - 'In Contact'

13/09/2022 | 10.00 u.

Geachte mijnheer, mevrouw
Geachte collega
 
Op 13 & 14 september 2022 zal in Antwerpen het 1e Vlaams Congres Geestelijke Gezondheid bij Kinderen & Jongeren plaatsvinden. Het voormalig Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -Psychotherapie onderging een naamswijziging om het interdisciplinair karakter en alle vormen van interventie beter te weerspiegelen. 

ZNA UKJA en CAPRI Jeugd van UAntwerpen staan in voor de organisatie van dit tweejaarlijks forum. Hier kunnen alle professionelen en geïnteresseerden, binnen de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, elkaar ontmoeten en kennis/ervaringen uitwisselen.
Op dit congres brengen wij u graag ‘In Contact'

Zonder contact geen zorg? Relatie tussen jongere en hulpverlener, samenwerking met context, participatie, afstand-nabijheid, sociale media, voeling met culturen, raakvlak tussen praktijk en wetenschap, afstemming met netwerken, transitie, connectie tussen lichaam en geest, botsing tussen leven en dood, stop contact…

De afgelopen jaren hebben ons uitgedaagd om in verbinding te blijven met elkaar, met jongeren, met ouders en met onszelf. Contact wordt de rode draad tijdens deze dagen en zal het onderwerp vormen voor de symposia, debatten, workshops en posters op dit congres, dankzij de inzendingen van de verschillende sprekers. Daarnaast zullen een aantal keynotesprekers vanuit hun expertise state-of-the-artlezingen brengen en voor een breed publiek hun verhelderende inzichten of kritische bedenkingen formuleren.

 

Programma

Dinsdag 13.09.2022


Woensdag 14.09.2022

 

 

Kostprijs

  Early bird Vanaf 15 juli
Individuele deelnemer 2 dagen 175 € 205 €
Individuele deelnemer 1 dag 145 € 170 €
Student/assistent 2 dagen 100 € 115 €
Groepsinschrijving (min 5 deelnemers) 2 dagen 150 € 185 €
Eerste spreker 2 dagen* 125 € 125 €
Avondactiviteit 65 € 65 €

* Per bijdrage is er 1 auteur die kan gebruikmaken van het verlaagd tarief voor de eerste spreker. Voor een volledig symposium betekent dat maximaal 4 sprekers aan een verlaagd tarief. Voor een workshop, mededeling of debat wordt dat tarief aan maximaal 1 workshopbegeleider toegekend.

Pas na ontvangst van het inschrijvingsbedrag zal u de workshops kunnen selecteren.

Locatie

UA Campus Drie Eiken, Wilrijk.

 

Schrijf u in voor 4 september!

Pas na ontvangst van het inschrijvingsbedrag zal u de workshops kunnen selecteren.

 

U wenst uw inschrijving alsnog te annuleren:

  • Hebt uw reeds betaald en wenst u uw inschrijving alsnog te annuleren, gelieve te mailen naar [email protected] of telefonisch via het nummer +32 (0)14 700 808. 
  • Is uw inschrijving nog niet betaald en bent u verhinderd te komen, gelieve ons te verwittigen via [email protected] of telefonisch via het nummer +32 (0)14 700 808.
  • Terugbetaling is niet meer mogelijk na 20/8.
  • Zonder voorafgaande afmelding (vóór 20/08) dient uw inschrijving betaald te worden. 

 

Contact

 

Namens ZNA UKJA en CAPRI Jeugd

ZNA UKJA: Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen

CAPRI: Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute

UA: Universiteit Antwerpen

 

Met de medewerking van 

Laatste update op: 27-09-2022