ZNA: een vijfsterrenziekenhuis

ZNA wil een vijfsterrenziekenhuis zijn op het vlak van objectieve kwaliteit. Hiertoe zal ZNA werken op basis van een wetenschappelijke benadering van de zorgkwaliteit.

ZNA zet strategie 2020 uit

Leden raad van bestuur, medische raad en management beraadden zich over waar ZNA in 2020 wil voor staan. Het is een ambitieus en concreet toekomstbeeld. Op basis van meetbare tevredenheid wil ZNA in de top 3 van de niet universitaire ziekenhuizen staan op het vlak van patiënttevredenheid.

"We stippelden een route uit die met al de trends in het zorglandschap rekening houdt en waarbij we de omvang van ZNA maximaal uitspelen."
Bruno Holthof, CEO
ZNA bouwt nieuw ziekenhuis

In 2018 opent op Spoor Noord het nieuwe ZNA-ziekenhuis. Het nieuwe gebouw zal het merendeel van de activiteiten van ZNA Stuivenberg (acuut ziekenhuis) integreren en zal o.a. beschikken over een spoed, intensieve zorg, materniteit, hospitalisatie-afdelingen, dagziekenhuis en polikliniek. De bouwwerken starten in 2014.

"Het nieuwe ZNA-ziekenhuis wordt een state-of-the-art ziekenhuis voor de 21ste eeuw."
Liesbeth Homans, Voorzitter RVB
Cardiologen tonen live ingrepen in nieuwe cathlabs

Cardiologen ZNA Middelheim pakten voor een 200-tal huisartsen live uit met de nieuwste apparatuur en technieken, o.a. voor de behandeling van hartritmestoornissen. In 2011 werd in de ZNA Cardiologie in de site Middelheim ruim 5 miljoen euro geïnvesteerd in top apparatuur en een volledig vernieuwde raadpleging.

Hematologie ZNA krijgt prestigieus kwaliteitslabel

De dienst Hematologie van ZNA heeft voor de verschillende afdelingen betrokken bij stamceltransplantatie in 2012 het meest prestigieuze kwaliteitslabel ontrvangen: de JACIE (Joint Accreditation Committee).

"Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen ZNA Middelheim en ZNA Stuivenberg."
Prof. dr. Pierre Zachée, Diensthoofd hematologie ZNA Stuivenberg
Meer comfort in prematurenafdeling ZNA Jan Palfijn

In ZNA Jan Palfijn is de prematurenafdeling vernieuwd. Om de baby's en hun ouders beter te bedienen werd o.a. een toegangscontrolesysteem geïnstalleerd en werden de luchtgroepen vernieuwd.

ZNA investeert in medische beeldvorming

ZNA Stuivenberg installeerde een digitale RX en een nieuwe CT-scan. Ook ZNA Middelheim investeerde in een nieuwe CT-scan en het licht werd op groen gezet voor de inrichting van 2 nieuwe telebediende radiologiezalen in 2013.

"Minder straling en een sneller onderzoek."
dr. Didier De Surgeloose, diensthoofd radiologie ZNA Middelheim
ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg bouwt nieuwe zorgomgeving

Patiënten namen hun intrek in het eerste deel van een gloednieuw gebouw waar het comfort centraal staat. Met de vernieuwing in infrastructuur wordt ook een vernieuwde werking geïntroduceerd. Daarbij ligt de focus op ‘gemeenschapsgerichte psychiatrie’ met interne trajectwerkingen en samenwerkingen met verschillende externe zorgpartners.

"Eind dit jaar moet het volledig vernieuwde psychiatrisch ziekenhuis een feit zijn."
dr. Vicky Matthysen, hoofdpsychiater
Radiologie ZNA Stuivenberg gerenoveerd

Met de renovatie van de radiologie ZNA Stuivenberg worden patiëntenstromen van elkaar gescheiden en kwam er een hedendaagse aangename wachtruimte voor patiënten.

"Met onze nieuwe CT-scan erbij is het plaatje compleet."
dr. Connie Buelens, diensthoofd radiologie ZNA Stuivenberg/Sint-Erasmus
Identificatiebandjes voor alle patiënten

ZNA investeert continu in patiëntveiligheid. In de toekomst krijgt elke ZNA-patiënt een uniform polsbandje met daarop zijn/haar naam en een barcode die een uniek patiëntnummer bevat. Zo zal de patiënt op elk moment tijdens het volledige zorgproces eenduidig geïdentificeerd kunnen worden. Na een pilootfase in ZNA Stuivenberg in 2012 startte de uitrol in alle ZNA-ziekenhuizen.

Zou jij een ZNA-ziekenhuis aanbevelen?

ZNA gaat voor tevreden patiënten die op hun beurt een ambassadeur voor de ZNA-zorg zijn. In alle ZNA-ziekenhuizen wordt daarom de patiënttevredenheid gemeten via een online bevraging volgens een internationaal gestandaardiseerd systeem, de Net Promotor Score (NPS). Na een proefperiode in de dagziekenhuizen en de materniteit, wordt de bevraging nu uitgebreid naar alle ZNA-patiënten.

"We gaan voor zoveel mogelijk patiënten die ZNA minstens een 8 op 10 geven."
Bruno Holthof, CEO
Palliatieve afdelingen krijgen nieuwe stek in ZNA Sint-Erasmus

De palliatieve afdelingen van ZNA Middelheim en ZNA Stuivenberg werden samengebracht in een volledig gerenoveerde afdeling in ZNA Sint-Erasmus. In een frisse en huiselijk omgeving kunnen 12 patiënten er terecht voor gespecialiseerde palliatieve zorg.

ZNA Jan Palfijn investeert in nucleaire geneeskunde

ZNA Jan Palfijn installeerde een nieuwe SPECT-CT 16 slices scan. De installatie van de scanner was de aanleiding tot een volledige renovatie van de dienst.

"Dit hoogtechnologische toestel zorgt voor gerichte en snellere diagnose."
dr. Benedicte Vanquickenborne, diensthoofd nucleaire geneeskunde ZNA Jan Palfijn
ZNA Middelheim materniteit gaat met haar tijd mee

Fase 1 van de volledige renovatie van de materniteit van ZNA Middelheim werd in 2012 afgerond met de opening van een nieuwe kamervleugel. Intussen is ook en het nieuwe verloskwartier in gebruik en wordt een eigen plek voor de de neonatale dienst ingericht. De rooming-in faciliteit voor ouders wordt uitgebreid.

Obesitaspatiënten lopen Ten Miles

Een wel erg onverwachte groep liep mee in de Antwerpse DVV Ten Miles. Zo’n 60 patiënten die eerder een maagverkleining ondergingen in de internationaal gereputeerde ZNA Obesitaskliniek schreven zich in voor de Short Run. Gemiddeld verloor elk van hen zo’n 50 kilo na de ingreep. Samen zijn ze zo’n 3 ton lichter … en dat telt als je 5 kilometer moet afleggen.

"Lichaamsbeweging is na zo’n ingreep essentieel."
dr. Leo Hendrickx, diensthoofd obesitaskliniek ZNA Stuivenberg
Ambulante contacten
Patiënten checken zelf in voor de raadpleging

In 2012 zette ZNA de stap naar self service voor het inchecken van ambulante patiënten die op raadpleging komen. Dit doen ze aan een van de kiosken in de inkomhal.

"Na de 3 grote algemene ziekenhuizen, komen in 2013 de andere ZNA-sites met een polikliniek aan bod."
Achter de schermen kijken in 4 ZNA ziekenhuizen

In vier ZNA-ziekenhuizen werd het grote publiek uitgenodigd om achter de schermen te kijken. En dat werd gesmaakt. In de verschillende programma's werden er in totaal 3.800 bezoekers rondgeleid en 1.500 mensen namen deel aan voordrachten door specialisten.

"Bezoekers hadden niets dan lof voor de ZNA-medewerkers die in mensentaal uitleg gaven bij de nieuwste evoluties in hun vakgebied."
Ingrid Dillen, communicatieadviseur.
ZNA gaat voor transparant prijsbeleid

Via zna.be kunnen patiënten op een eenvoudige manier een idee krijgen over de kost van een 70-tal courante ingrepen.

"Patiënten durven de dokter vaak nog niet te vragen naar de kost van een behandeling."
Opnames klassiek en dagziekenhuis
Van evaluatie naar waardering

In overleg met de sociale partners werd gesleuteld aan een nieuw waarderingssysteem. De waardering gebeurt op basis van competenties, de ZNA-waarden en de functiebeschrijving, taakafspraken of doelstellingen.

We spreken niet langer over evalueren, maar over waarderen.
Sophie D'Haene, HR manager
Revalideren na een beroerte

De impact van een beroerte weegt niet alleen zeer zwaar door op het leven van de patiënt, maar ook op dat van de partner en de familieleden. Zij weten vaak niet hoe ze correct met de patiënt moeten omgaan en hebben nood aan de juiste informatie. Om hen hierbij te helpen organiseert het revalidatieteam van ZNA Sint-Elisabeth op regelmatige basis infosessies, meeloopdagen en rondetafelgesprekken.

“Door deze aanpak verzekeren we een goede voortzetting van de therapie, ook na ontslag uit het ziekenhuis."
Je team boekt meer resultaat als jij er ook staat

In 2012 ging terecht veel aandacht naar een aanwezigheidsbeleid dat de focus legt op de positieve benadering van absenteïsme door het voeren van verzuimgesprekken en het geven van feedback aan medewerkers.

Leidinggevenden kregen ondersteuning door specifieke opleidingen om dit in de praktijk gestalte te geven.
Ruth Verlinden, algemeen directeur HR en interne communicatie.
ZNA: een toegankelijk ziekenhuis

ZNA is in alle betekenissen van het woord een toegankelijk ziekenhuis. Vanuit zijn lange geschiedenis is en blijft sociale toegankelijkheid essentieel. In 2020 wil ZNA dat zijn patiëntenpopulatie een doorsnede is van de Antwerpse bevolking.

Mijn team is reuze

Voor de campagne 'mijn team is reuze' kregen een tachtigtal ZNA-teams een professionele fotograaf op bezoek. Resultaat: meer dan 5.000 foto's als sprekende voorbeelden van enthousiasme, verbondenheid en beroepstrots met als slogan 'mijn team is reuze'. In elke afdeling prijkt nu de mooiste foto tegen de muur.

Onder de slogan 'ZNA is reuze', vormde deze fotoreportage de basis van onze nieuwe rekruteringscampagne.
Renée Willems, Manager Communicatie
ZNA: een financieel slagkrachtige organisatie

Om zijn ambities te kunnen waarmaken heeft ZNA voldoende financiële draagkracht nodig om uit eigen middelen te kunnen investeren in infrastructuur en apparatuur om de zorg constant te kunnen verbeteren.

ZNA: waar medewerkers tevreden zijn en talent zich kan ontwikkelen

ZNA wil talenten aantrekken en vormen en hen een werkomgeving bieden waarin ze zich kunnen ontplooien en waarover ze fier zijn.

Finance team krijgt award

In de categorie 'social profit' selecteerde CFO magazine ZNA uit als beste finance team. Het ZNA team heeft indruk gemaakt door de enorme verbetering van de financiële resultaten van ZNA.

"Het kostenbewustzijn zit vandaag ingebakken in de werking van onze ziekenhuizen."
Nathasja Van Bael, CFO
Music for Life in ZNA Joostens

Music for Life focuste in 2011 op dementie. Als vooraanstaand centrum voor zorg aan demente personen was ZNA Joostens op het appel. ZNA Joostens bestaat uit een dementiekliniek en woon- en zorgcentrum.

"De VRT maakte een unieke aangrijpende reportage, waarvoor ze een week bij ons verbleven."
Rika De Bens, directeur ZNA Joostens.
Glucosemeting aan het bed

Bij een stijgend aantal van onze opgenomen patiënten moet dagelijks op verschillende tijdstippen het glucosegehalte in het bloed worden gemeten (o.a. bij diabetes). Binnen ZNA werd hiervoor een uniform systeem uitgerold: daarbij komen de resultaten via het labinformatiesysteem rechstreeks in het digitale dossier van de patiënt.

Mindfulness voor leerkrachten

De ZNA Stresskliniek biedt een aangepaste versie van de mindfulnesstraining aan voor leerkrachten. Mindfulness op school is een initiatief van psychologen en leerkrachten samen met psychiater dr. Edel Maex, een van de pioniers op het gebied van Mindfulness in Vlaanderen.

"We zijn overtuigd van het belang van preventie."
dr. Edel Maex, psychiater
Exploitatieresultaat 2012
Primeur voor vaatchirurgen ZNA Middelheim

Vaatchirurgen van ZNA Middelheim plaatsten een nieuw type slagaderprothese waardoor een open buikoperatie niet meer nodig is. Het was de eerste Belgische ingreep in zijn soort die door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

"Al na twee dagen kan de patiënt terug naar huis."
dr. Dominique De Roover, diensthoofd vaatheelkunde ZNA Middelheim
ZNA: patiënten als ambassadeurs van onze excellente zorg

ZNA wil in 2020 in de top drie van de niet-universitaire ziekenhuizen van de Benelux staan qua patiënttevredenheid. De kwaliteit van de dienstverlening moet uitmuntend zijn, want alleen dan zullen patiënten het ziekenhuis aanbevelen aan vrienden en kennissen.