Op 1 januari 2004 werden de Antwerpse OCMW-ziekenhuizen omgedoopt tot ZiekenhuisNetwerk Antwerpen. Dit jaar mag ZNA tien kaarjes uitblazen. En er is heel wat om op terug te blikken. Bekijk hier het overzicht.

ZNA: een vijfsterrenziekenhuis
ZNA wil een vijfsterrenziekenhuis zijn op het vlak van objectieve kwaliteit. Hiertoe zal ZNA werken op basis van een wetenschappelijke benadering van de zorgkwaliteit.

Investeren in medische beeldvorming
Op de dienst Medische Beeldvorming van ZNA Jan Palfijn is de oude CT-scan vervangen door een nieuw toestel. Het is het snelste toestel op de markt en maakt bovendien gebruik van zeer lage stalingsdosissen. De kortere duur van het onderzoek is vooral interessant voor geriatrische en pediatrische patiënten. In ZNA Middelheim is het oudste van de twee MRI-toestellen vervangen door een gloednieuw ‘3 Tesla’-toestel. Dat kan door zijn hoge resolutie bijvoorbeeld meer gedetailleerde prostaat- en hersenonderzoeken uitvoeren.

Filmen in het cathlab
Cardiologen van ZNA voeren frequent ingrepen uit die live worden getoond op huisartsensymposia of congressen. Het cathlab in ZNA Middelheim wordt dan tijdelijk omgebouwd tot tv-studio. Hier wordt een ingreep gefilmd voor het EuroPCR-congres in Parijs, bijgewoond door zo’n 10.000 cardiologen. Zo deelt ZNA haar kennis en kunde wereldwijd.

Oprichting geriatrische fractuurkliniek
Het aantal heupfracturen bij mensen ouder dan 75 stijgt exponentieel. Daarom namen de diensten orthopedie en geriatrie van ZNA Jan Palfijn het initiatief om deze patiënten samen te behandelen. Dat doen ze in de ‘geriatrische fractuurkliniek’, de eerste in zijn soort in de Antwerpse regio.

Dokter Ilse Engelmann, geriater

Door deze nieuwe vorm van samenwerking kunnen we problemen veel sneller detecteren. Dr. Ilse Engelmann, geriater

Fertiliteit zet in op kwaliteit
Het ZNA Fertiliteitscentrum ontving voor de derde keer het ISO 9001:2008-kwaliteitslabel. Dat getuigt van een gestructureerde en kwaliteitsvolle aanpak van vruchtbaarheidsproblemen op zowel klinisch als labo-technisch gebied. Zo is het centrum vorig jaar gestart met dieetraadplegingen, omdat vruchtbaarheidsproblemen frequenter voorkomen bij patiënten met overgewicht.

Dokter Ingrid Inion, diensthoofd Fertiliteit

We zoeken steeds naar nieuwe en betere technieken. Dr. Ingrid Inion, diensthoofd Fertiliteit

ISO-certificaat ZNA Nierkliniek
Als eerste niercentrum in Europa ontving de ZNA Nierkliniek het gloednieuwe ISO-kwaliteitslabel ‘zorg & welzijn’. Dit ISO-label staat garant voor kwalitatieve zorg en een optimale patiëntveiligheid. Daarbij worden niet enkel de medewerkers van de ZNA Nierkliniek betrokken. Via een recent opgerichte patiëntenraad denken ook de patiënten mee na.

Agnes Daniëls, nierpatiënt

Fijn dat je als patiënt zelf mee dingen kan veranderen. Agnes Daniëls, nierpatiënt

Nieuwe MUG voor ZNA Stuivenberg
ZNA Stuivenberg nam een nieuw voertuig voor de Medische Urgentiegroep (MUG) in gebruik. De MUG-wagen blinkt uit in technologie. Bij een ernstig incident kan de wagen live camerabeelden doorsturen naar de 100-centrale die zo beter een inschatting kan maken van de omvang en hoeveel bijkomende hulp er nodig is.

Krachten gebundeld tegen ondervoeding
In drie ZNA-sites is een multidisciplinair project opgestart om ondervoeding bij geriatrische patiënten uniform en efficiënt aan te pakken. Want de voedingstoestand is bepalend voor het genezingsproces en de kwaliteit van leven. Door de succesvolle medewerking van alle betrokken disciplines in de pilootprojecten kan het nieuwe beleid nu uitgerold worden over de verschillende chronische afdelingen.

Astrid Wijenbergh, hoofd diëtiek ZNA

We willen voorkomen dat de voedingssituatie van geriatrische patiënten erop achteruit gaat tijdens hun ziekenhuisopname. Astrid Wijenbergh, hoofd diëtiek ZNA

Nieuw psychiatrisch ziekenhuis
Patiënten namen hun intrek in een gloednieuw gebouw waar het comfort centraal staat. Met de vernieuwing in infrastructuur wordt ook een vernieuwde werking geïntroduceerd. Daarbij ligt de focus op ‘gemeenschapsgerichte psychiatrie’ met interne trajectwerkingen en samenwerkingen met verschillende externe zorgpartners.

ZNA bouwt nieuw ziekenhuis
In 2018 opent op Spoor Noord het nieuwe ZNA-ziekenhuis. Het nieuwe gebouw zal het merendeel van de activiteiten van ZNA Stuivenberg (acuut ziekenhuis) integreren en zal o.a. beschikken over een spoed, intensieve zorg, materniteit, hospitalisatie-afdelingen, dagziekenhuis en polikliniek. De bouwwerken starten in 2015. Achter de schermen zijn de voorbereidingen volop bezig.

ZNA: patiënten als ambassadeurs van onze excellente zorg
ZNA wil in 2020 in de top drie van de niet-universitaire ziekenhuizen van de Benelux staan qua patiënttevredenheid. De kwaliteit van de dienstverlening moet uitmuntend zijn, want alleen dan zullen patiënten het ziekenhuis aanbevelen aan vrienden en kennissen.

Zou jij een ZNA-ziekenhuis aanbevelen?
ZNA gaat voor tevreden patiënten die op hun beurt een ambassadeur voor de ZNA-zorg zijn. In alle ZNA-ziekenhuizen wordt daarom de patiënttevredenheid gemeten via een online bevraging volgens een internationaal gestandaardiseerd systeem, de Net Promotor Score (NPS). Na een proefperiode in de dagziekenhuizen en de materniteit, werd de bevraging in 2013 uitgebreid naar alle ZNA-patiënten.

Bruno Holthof, CEO

We gaan voor zoveel mogelijk patiënten die ZNA minstens een 8 op 10 geven. Bruno Holthof, CEO

Renovatie materniteit ZNA Middelheim
Na twee jaar verbouwen zijn in ZNA Middelheim de materniteit, het verloskwartier en de neonatale intensieve zorg grondig gerenoveerd. Moeders en babies worden er in een eigentijds kader met de beste zorg omringd.

Palliatieve afdelingen op nieuwe stek
De palliatieve afdelingen van ZNA Middelheim en ZNA Stuivenberg werden samengebracht in een volledig gerenoveerde afdeling in ZNA Sint-Erasmus. In een frisse en huiselijk omgeving kunnen 12 patiënten er terecht voor gespecialiseerde palliatieve zorg.

Opening vernieuwde bezoekerscafetaria
Zowel in ZNA Middelheim als in ZNA Sint-Elisabeth opende een vernieuwde cafetaria voor patiënten en bezoekers. Voor de inrichting werd zoveel mogelijk afgestapt van de klassieke ziekenhuisomgeving.

Concerten in het ziekenhuis
In samenwerking met lokale cultuurcentra kunnen patiënten van ZNA op geregelde tijdstippen genieten van een muziekoptreden in het ziekenhuis. Zo was acteur en muzikant Bruno Vanden Broecke te gast in ZNA Sint-Elisabeth. Voor ieder optreden kan het publiek verzoeknummers indienen.

ZNA: een toegankelijk ziekenhuis
ZNA is in alle betekenissen van het woord een toegankelijk ziekenhuis. Vanuit zijn lange geschiedenis is en blijft sociale toegankelijkheid essentieel. In 2020 wil ZNA dat zijn patiëntenpopulatie een doorsnede is van de Antwerpse bevolking.

Een blik achter de schermen
De laatste maanden zette ZNA Sint-Erasmus één keer en ZNA Stuivenberg vier keer de deuren open voor een rondleiding achter de schermen. Bezoekers kregen er toelichting over verschillende behandelingen en maakten kennis met de nieuwste medische innovaties. In totaal kwamen er ruim 1000 bezoekers over de vloer.

ZNA UKJA op Telefacts
Een jaar lang volgde een ploeg van Telefacts enkele patiënten en hun gezin in hun strijd tegen anorexia. Ze werden begeleid in het Multi Familie Therapie-programma van de ZNA Universitaire Kinder- en jeugdpsychiatrie. Een uniek project in Vlaanderen dat gezinnen helpt hun kracht terug te vinden.

Wachttijden voor een afspraak maken verkorten
Om patiënten in staat te stellen sneller een afspraak te boeken en de telefonische wachttijd te verminderen, is op de ZNA-website een terugbelfunctionaliteit geïntroduceerd. Hierop kan de patiënt het terugbelmoment van zijn voorkeur aanduiden. De afsprakenplanning belt de patiënt vervolgens terug op op het gevraagde moment om een raadplegingsafspraak onmiddellijk in te boeken.

ZNA Jan Palfijn opent nieuwe radiotherapie
In maart 2014 opende de gloednieuwe radiotherapie-afdeling in ZNA Jan Palfijn. Hiermee wordt bestraling voor kankerpatiënten in het noorden van Antwerpen toegankelijk, wat voordien niet het geval was. Comfort en frisheid staan centraal in de nieuwe infrastructuur.

Professor dokter Danielle Van den Weyngaert, diensthoofd Radiotherapie

Het is niet omdat je ziek bent dat je in een troosteloze plek terecht moet komen. Prof. dr. Danielle Van den Weyngaert, diensthoofd Radiotherapie

ZNA: waar medewerkers tevreden zijn en talent zich kan ontwikkelen
ZNA wil talenten aantrekken en vormen en hen een werkomgeving bieden waarin ze zich kunnen ontplooien en waarover ze fier zijn.

Hoe tevreden zijn onze medewerkers?
Met de slogan ‘zeg je zegje’ werden alle ZNA-medewerkers uitgenodigd om een tevredenheidsenquête in te vullen. Het was de eerste keer binnen ZNA dat zo'n bevraging op poten werd gezet. Zo’n 1500 collega’s vulden de enquête in.

Ruth Verlinden, directeur HR & interne communicatie

Op basis van een concreet actieplan willen we de tevredenheid waar mogelijk verhogen. Ruth Verlinden, directeur HR & interne communicatie

Duurzaam woon-werkverkeer
ZNA ontvangt subsidies uit het Pendelfonds om projecten rond duurzaam woon-werkverkeer te realiseren. Er wordt onder meer geïnvesteerd in nieuwe fietsenstallingen en kleedkamers. Via sensibiliseringscampagnes worden medewerkers aangemoedigd om de auto thuis te laten.

Comfortabel voor patiënt én medewerker
In verschillende ZNA-sites wordt het glijzeil ingevoerd. Dat is een hulpmiddel om de patiënt op een comfortabele manier van houding te wisselen, wat van belang is om doorligwonden te voorkomen, en dit op een comfortabele manier. Door een glijzeil te gebruiken wordt de rug van de zorgverlener minder zwaar belast, waardoor het risico op rugklachten vermindert.

ZNA: een financieel slagkrachtige organisatie
Om zijn ambities te kunnen waarmaken heeft ZNA voldoende financiële draagkracht nodig om uit eigen middelen te kunnen investeren in infrastructuur en apparatuur om de zorg constant te kunnen verbeteren.