ZNA centraliseert klinische labo-activiteiten in ZNA Middelheim

Om de klinische biologie voor te bereiden op de toekomst en efficiënter te werken, werden de klinische labo-activiteiten gecentraliseerd op de site ZNA Middelheim. Dit centrale klinisch laboratorium wordt aangevuld met kleinere klinische urgentielaboratoria in de acute sites ZNA Stuivenberg en ZNA Jan Palfijn.

"Het nieuwe model levert voordelen op door de schaalgrootte en door de bundeling van expertise."

Annick Wauters, directeur Klinisch Labo ZNA

Diabetesvriendelijk Marokkaans koken

Diabeteseducator Tamimount Ameziane en endocrinologe dr. Patricia Van Rooy (ZNA Middelheim) steken diabetespatiënten van Marokkaanse origine een hart onder de riem. Zij maakten en unieke dvd die toont hoe je op een diabetesvriendelijke manier Marokkaans kookt. Een wereldprimeur made in ZNA.

"We vertrekken van een concreet recept en vertellen stap voor stap hoe je dat gezonder maakt."

Tamimoune Ameziane, diabeteseducator

ZNA: een toegankelijk ziekenhuis

ZNA is in alle betekenissen van het woord een toegankelijk ziekenhuis. Vanuit zijn lange geschiedenis is en blijft sociale toegankelijkheid essentieel. In 2020 wil ZNA dat zijn patiëntenpopulatie een doorsnede is van de Antwerpse bevolking.

Sneller op de been met heup- en knieprothese

Na een orthopedische ingreep zijn patiënten binnen ZNA steeds sneller op de been. Door optimalisatie van de operatieprocessen en door het geven van de juiste informatie en begeleiding herstellen ze beter, met minder medicatie én minder pijn. Zo zetten patiënten die een heup- of knieprothese kregen, al dezelfde dag van de operatie opnieuw hun eerste stappen.

Ambulante contacten

ZNA in de haven

In 2014 stapte ZNA mee in de uitbating van het ‘Medisch Centrum Kaai 142’. ZNA neemt er de rol over van het Rode Kruis Vlaanderen. De uitbating gebeurt samen met Cepa, de private werkgeversorganisatie van de goederenbehandelaars van de haven van Antwerpen. Het Medisch Centrum Kaai 142 is opgericht als een spoedhulpdienst voor havenarbeiders, zeelui en hun familie.

"Vandaag is Medisch Centrum Kaai 142 uitgegroeid tot een medische hulpdienst voor iedereen die in en rond het havengebied woont, werkt en studeert."

dr. Marc Geboers, algemeen medisch directeur

Zorgproject Shouldercare

In ZNA Jan Palfijn werd gestart met een nieuw orthopedisch zorgtraject ‘Shouldercare’. Patiënten die een schouderoperatie ondergaan, volgen vooraf een informatiesessie waarin het hele proces en de revalidatie uitgelegd wordt.

Renovatie Stomatologie

In het chirurgisch dagziekenhuis van de afdeling Stomatologie van ZNA Middelheim zijn alle ruimtes gestript en opnieuw aangekleed. Ook werd er een extra behandelkamer ingericht. Zo kan er efficiënter worden gewerkt en worden de wachtlijsten korter. Daarnaast investeerden de mond- & kaakchirurgen ook in nieuwe apparatuur.

Inktvis in couveuse

Bij baby’s in een couveuse is een regelmatige ademhaling en hartslag van levensbelang. Daarom worden in de materniteit van ZNA Sint-Erasmus sinds kort gehaakte inktvisjes bij de baby’s gelegd. De kindjes nemen de tentakels vast die hen vermoedelijk aan de navelstreng in de baarmoeder doen denken.

"Baby’s worden rustiger en de ademhaling regelmatiger."

Sabine Mortelmans, afdelingshoofd Materniteit ZNA Sint-Erasmus

Filmen in het cathlab

Cardiologen van ZNA voeren frequent ingrepen uit die live worden getoond op huisartsensymposia of congressen. Het cathlab in ZNA Middelheim wordt dan tijdelijk omgebouwd tot tv-studio. Hier wordt een ingreep gefilmd voor het Euro PCR-congres in Parijs, bijgewoond door zo’n 10.000 cardiologen. Zo deelt ZNA haar kennis en kunde wereldwijd.

Fusie medische diensten

Na de diensten Hematologie, Nefrologie en Klinisch Labo, zijn ook de algemeen chirurgen en vaatheelkundigen in gesprek om hun diensten te fuseren. Concreet wil dat zeggen dat de diensten dan als één team ZNA-overkoepelend gaan werken.

"Samenwerking tussen medische diensten van dezelfde discipline uit verschillende sites is een belangrijke stap in de realisatie van de ambities van ZNA."

dr. Marc Geboers, algemeen medisch directeur

10 jaar ZNA

10 jaar ZNA dat mag best eens worden gevierd. Opgericht in 2004 bij de verzelfstandiging van de ex-OCMW ziekenhuizen van Antwerpen die toen zwaar verlieslatend waren, wist ZNA zich op te werken tot een van de meest financieel performante ziekenhuizen van ons land. Voor de gelegenheid gingen 2500 collega’s in echte gala outfit én met een vleugje groen samen uit de bol.

Acute psychiatrische zorg gecentraliseerd

Vanuit het ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg is de dienst EPSI (eenheid voor psychiatrische spoedinterventie) verhuisd naar ZNA Sint-Erasmus. EPSI heeft er de handen in elkaar geslagen met de PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) en het nieuw opgerichte MCTA (mobiel crisisteam Antwerpen). Samen staan ze voor de acute psychiatrische zorg binnen de volwassenenpsychiatrie.

Nieuwe Voorzitter Raad van Bestuur

Fons Duchateau volgde Liesbeth Homans op als schepen voor Sociale Zaken en als voorzitter van het OCMW Antwerpen. Aan deze laatste functie is ook het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van ZNA gekoppeld.

Start bouwwerken nieuwbouwziekenhuis in zicht

Na de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) door het Antwerpse schepencollege en het groen licht van VIPA voor de financiering, is het enkel nog wachten op een goedkeuring van de bouwaanvraag.

"De eerste spade kan vermoedelijk in het najaar van 2015 in de grond."

Bruno Holthof, CEO

Algemeen medisch directeur ZNA

dr. Marc Geboers neemt in januari 2014 de medische leiding van ZNA. dr. Geboers is internist-cardioloog. Als cardioloog was hij 10 jaar verbonden aan het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. Na een opleiding in ziekenhuismanagement werd hij medisch directeur, eerst van het AZ Maria Middelares in Sint-Niklaas en na de fusie van het AZ Nikolaas. Sinds 2011 was hij algemeen directeur van het Franciskusziekenhuis van Heusden-Zolder.

ZNA: waar medewerkers tevreden zijn en talent zich kan ontwikkelen

ZNA wil talenten aantrekken en vormen en hen een werkomgeving bieden waarin ze zich kunnen ontplooien en waarover ze fier zijn.

Inhuldiging nieuwbouw Psychiatrie

Twee jaar is er gewerkt aan het nieuwe ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg. Het gebouw werd omgevormd tot een ruimte die aangepast is aan de moderne psychiatrie, met meer aandacht voor de individuele noden van de patiënten en minder afzondering van de samenleving. Het hele project kostte zo’n 32 miljoen euro.

ISO-certificaat ZNA Nierkliniek

Als eerste niercentrum in Europa ontving de ZNA Nierkliniek het gloednieuwe ISO-kwaliteitslabel ‘zorg & welzijn’. Dit ISO-label staat garant voor kwalitatieve zorg en een optimale patiëntveiligheid. Daarbij worden niet enkel de medewerkers van de ZNA Nierkliniek betrokken. Via een recent opgerichte patiëntenraad denken ook de patiënten mee na over zorg en welzijn.

"Fijn dat je als patiënt zelf mee dingen kan veranderen."

Agnes Daniëls, nierpatiënte

Hoofdarts ZNA Middelheim

dr. Dirk Stockman werd aangesteld tot hoofdarts ZNA Middelheim. dr. Stockman is cardioloog en blijft verder deeltijds actief op de cardiologie-afdeling van ZNA Middelheim.

ZNA maakt zich klaar voor JCI

Het is de ambitie van ZNA om tegen 2020 een ziekenhuis te zijn dat vijfsterrenkwaliteit biedt. Een van de manieren om dit te verwezenlijken, is het verkrijgen van een JCI-accreditatie. Die wordt na inspectie toegekend door de Joint Commission International (JCI), een organisatie die internationale normen vastlegt op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid.

"Doel is om in 2017 het gerenommeerde label binnen te halen."

Annick Wauters, projectleider JCI

Nieuw speellokaal voor kinderziekenhuis

Het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis heeft een nieuw speellokaal in gebruik genomen. Het is volledig ingericht op kindermaat en ademt een huiselijke sfeer uit. Zo is het onder meer uitgerust met een kinderkeukentje en een TV-hoek. Patiëntjes kunnen hier even aan hun ziekte ontsnappen en naar hartenlust spelen, knutselen of gamen op de Wii.

"Het project kwam tot stand dankzij de steun en samenwerking met verschillende families, verenigingen en bedrijven."

dr. An Bael, diensthoofd Pediatrie, ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis

ZNA: een vijfsterrenziekenhuis

ZNA wil een vijfsterrenziekenhuis zijn op het vlak van objectieve kwaliteit. Hiertoe zal ZNA werken op basis van een wetenschappelijke benadering van de zorgkwaliteit.

Werken aan personeelstevredenheid

Op basis van de resultaten van de personeelsbevraging 2013 gingen alle afdelingen aan de slag om de tevredenheid een boost te geven en met succes, zo bleek uit een recente bevraging. Er werd massaal ingezet op een betere communicatie met tal van initiatieven om de kloof met de werkvloer te dichten en op vorming en opleiding. Smaakt naar meer!

Herinnering afspraak via SMS

Soms vergeten patiënten hun afspraak in het ziekenhuis, of bellen ze niet af indien ze verhinderd zijn. Om deze zogenaamde ‘no shows’ te verminderen, startte ZNA een pilootproject. Patiënten met een afspraak voor een MRI ontvingen drie dagen op voorhand een herinnering per sms. De resultaten van de piloot waren erg positief en het systeem zal naar alle afspraken worden uitgebreid.

Ebitda

ZNA Mobiel CrisisTeam (MCTA) kent succesvolle start

Het ZNA Mobiel Crisisteam Antwerpen (MCTA) biedt psychiatrische zorg en expertise aan huis bij personen tussen 16 en 65 jaar oud die in crisis zijn en met een psychiatrische aandoening kampen. Het MCTA-team telt ondertussen 17 personen: crisismedewerkers, een coördinator, een psycholoog, een psychiater en een administratieve kracht. Bij de start bediende het enkel de regio Borgerhout en Deurne. Het actieterrein werd ondertussen uitgebreid naar 8 gemeenten van groot Antwerpen.

"Dit is pionierswerk voor de provincie Antwerpen."

dr. Vicky Matthysen, hoofdpsychiater

ZNA Middelheim realiseert Europese primeur in de Cardiologie

Het Cardioteam van ZNA Middelheim heeft in 2014 een Europese primeur gerealiseerd. Bij een 85-jarige vrouw werd met succes een hartklep vervangen via een kijkoperatie, terwijl het hart bleef kloppen. Het team bevestigt met deze innovatieve ingreep nogmaals zijn reputatie van experten op topniveau.

"Het cardioteam van ZNA Middelheim hoopt op termijn meer patiënten met problemen van de mitralisklep te kunnen helpen via deze vernieuwende ingreep."

dr. Stefan Verheye, cardioloog ZNA Middelheim

CEO ZNA maakt internationale carrièrestap

dr. Bruno Holthof wordt op 1 oktober 2015 CEO van de Oxford University Hospitals. Oxford University Hospitals telt 4 ziekenhuizen en stelt 11.500 mensen tewerk. dr. Bruno Holthof staat sinds 2004 aan het roer van de Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA die ontstond na de verzelfstandiging van de zwaar verlieslatende OCMW-ziekenhuizen die hij ombouwde tot een van de meest performante ziekenhuizen van België. . De Raad van Bestuur gaat op zoek naar de geschikte kandidaat om zijn functie bij ZNA over te nemen.

"Ik ben trots om als Vlaming geselecteerd te zijn door deze prestigieuze instelling."

Bruno Holthof, CEO ZNA

Hoge patiënttevredenheid

ZNA meet de tevredenheid van haar patiënten systematisch door hen na ontslag via e-mail een vragenlijst te bezorgen. Er wordt gewerkt met de NPS (net promotor score)-methodiek, een ambitieuze maatstaf die het aantal promotoren afzet ten opzichte van het aantal detractoren. Promotoren geven een score van 9 of 10 op een schaal van 10. Detractoren geven een score van 1 tot en met 6. ZNA kreeg in 2014 goede scores: liefst 45% van de respondenten is promotor, 43% is passief tevreden (score 7 of 8).

Ruim intern opleidingsaanbod wordt gesmaakt

Uit de personeelsenquête van 2013 bleek dat medewerkers ruimere opleidingsmogelijkheden wensen. Daar werd in 2014 werk van gemaakt. HR ontwikkelde een ruim opleidingsaanbod voor individuele medewerkers, teams en leidinggevenden. Van klantgericht communiceren, omgaan met culturele diversiteit, over rugklachten voorkomen, assertiviteit, omgaan met verandering, tot time management en nog veel meer…. Samen goed voor een goede opleidingsbeurt voor ruim 1.100 medewerkers of omgerekend zo’n 6.400 lesuren.

Internationale erkenning voor ZNA Obesitascentrum

Het obesitascentrum van ZNA Stuivenberg kreeg opnieuw een internationale erkenning. De erkenning verleend in 2011 door de International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO), werd herbevestigd. IFSO is een organisatie die expertisecentra erkent die aan de hoogste kwaliteitsnormen voor de zorg aan patiënten met obesitas voldoen.

"Deze nieuwe erkenning was niet vanzelfsprekend, want de regels werden intussen verstrengd."

dr. Leo Hendrickx, obesitaschirurg

Multidisciplinair Pijncentrum in ZNA Hoge Beuken

In 2014 centraliseerde ZNA de activiteiten van het Multidisciplinair Pijncentrum (MPC) in ZNA Hoge Beuken. Een team van vier pijnspecialisten, een psycholoog, een pijnverpleegkundige, een kinesist en een ergotherapeut heeft een vlotte samenwerking met de dienst Fysische Geneeskunde, Neurochirurgie, Psychiatrie en Oncologie. Het team biedt het volledige gamma aan interventionele en medicamenteuze pijntherapie aan.

"We werken nauw samen met de pijntherapeuten van de pijnklinieken van ZNA Jan Palfijn en ZNA Stuivenberg/Sint-Erasmus/Sint-Elisabeth."

dr. Stefan Goossens, diensthoofd MPC

ZNA Klantgericht

In november zaten 180 enthousiaste ZNA-medewerkers samen om na te denken over klantgerichtheid. Ook zaten er verschillende ZNA-patiënten mee rond de tafel. Ervaringen en ideeën werden uitgewisseld en via creatieve workshops zijn de krachtlijnen geformuleerd van een ambitieus plan waaronder tientallen medewerkers uit alle hoeken van de organisatie nu hun schouders zetten.

ZNA Jan Palfijn opent nieuwe radiotherapie

In maart 2014 opende de gloednieuwe radiotherapie-afdeling in ZNA Jan Palfijn. Hiermee wordt bestraling voor kankerpatiënten in het noorden van Antwerpen toegankelijk, wat voordien niet het geval was. Comfort en frisheid staan centraal in de nieuwe infrastructuur.

ZNA: een financieel slagkrachtige organisatie

Om zijn ambities te kunnen waarmaken heeft ZNA voldoende financiële draagkracht nodig om uit eigen middelen te kunnen investeren in infrastructuur en apparatuur om de zorg constant te kunnen verbeteren.

EPD: Voorbereidingen zijn volop bezig

Achter de schermen is er in 2014 door een team van een twintigtal mensen bergen werk verzet om de basis van het EPD (Elektronisch Patiëntendossier) uit te werken. Met de betrokken pilootartsen Gastro-enterologie werden de eerste inventarissen van de werkwijze aangemaakt. Processen en workflows van de pilootafdelingen zijn in kaart gebracht en procesveranderingen ter voorbereiding van de invoering van het EPD zijn geïntroduceerd. Kers op de taart was de openstelling in de kerstperiode van de nieuwe resultatenserver voor de pilootartsen en de stuurgroepleden.

Medische administratie

Medisch secretariaat, medisch archief, patiëntenonthaal en centrale telefonie werken voortaan samen onder één dienst: de medische administratie. Het doel is een betere samenwerking te creëren en ook een efficiëntere inzetbaarheid van de medewerkers.

ZNA kiest voor milieuvriendelijke producten

Voor de schoonmaak kiest ZNA voor Ecover-producten. Hiermee kiest onze ziekenhuisgroep voor duurzame oplossingen met respect voor de gezondheid van het eigen personeel en van het leefmilieu.

Exploitatieresultaat

ZNA: patiënten als ambassadeurs van onze excellente zorg

ZNA wil in 2020 in de top drie van de niet-universitaire ziekenhuizen van de Benelux staan qua patiënttevredenheid. De kwaliteit van de dienstverlening moet uitmuntend zijn, want alleen dan zullen patiënten het ziekenhuis aanbevelen aan vrienden en kennissen.

Klassieke en dagopnames

180 collega’s denken na over klantgerichtheid

In november staken niet minder van 180 collega’s uit alle uithoeken van de organisatie de koppen bij elkaar om na te denken over het cruciale thema klantgerichtheid. ZNA wil immers tegen 2020 meetbaar de meest klantgerichte ziekenhuisorganisatie zijn, want echt tevreden patiënten gaan het ziekenhuis ook aanraden aan vrienden en familie. Vandaag geven ruim 73% van onze patiënten ZNA een 8/10 of meer.