top

Verslag dicteren via smartphone

In 2016 introduceerde ZNA de eenvoudige app ‘i2Report’. Daarmee kunnen artsen medische verslagen dicteren met hun smartphone of tablet en rechtstreeks versturen naar de secretaresse. Ondertussen zijn 45 artsen al fan van de spraakherkenningssoftware.

"Met de app kan ik verslagen dicteren waar en wanneer het mij past. Het enige wat ik nodig heb is internettoegang (wifi of 3G/4G) en mijn smartphone."

Dr. Lieve De Cuyper, chirurg in het ZNA Brandwondencentrum

Nieuwe aanstelling aan de top

Annick Wauters werd aangesteld als algemeen directeur kwaliteit en innovatie. In haar nieuwe functie rapporteert zij aan CEO Wouter De Ploey en wordt zij overkoepelend verantwoordelijk voor kwaliteit, JCI-accreditatie en ICT.

ZNA PVTA verhuist naar Berchem

In het ZNA Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVTA) wonen mensen met een langdurige psychiatrische problematiek. Het PVTA was tot voor kort gevestigd in Hoboken, naast ZNA Hoge Beuken. In 2016 verhuisden de 30 bewoners naar een gerenoveerde afdeling in WZC Sint-Anna aan de Floraliënlaan te Berchem.

"De leuke tuin en de omgeving met winkels zijn zeker een pluspunt en er is ook meer ruimte. De bewoners voelen zich er al helemaal thuis."

Hugo Pietermans, directeur ZNA Volwassenenpsychiatrie

Babbelclub krijgt beurs van Stichting tegen Kanker

Mensen met een hoofd-halstumor zijn een zeer kwetsbare patiëntengroep. Om hen een hart onder de riem te steken, organiseert ZNA Stuivenberg de ‘Babbelclub’. Voor of na hun consultaties zijn mensen met zo’n tumor welkom om op de dienst iets te drinken met hun begeleiders en lotgenoten. Het team beantwoordt er alle vragen. Hierdoor voelt de patiënt zich minder eenzaam en ervaart hij of zij steun.

"Recent ontving de Babbelclub een beurs van de Stichting tegen Kanker. Met deze extra financiële steun kan de Babbelclub onder meer experts uitnodigen, educatief materiaal aankopen en een uitstap met patiënten organiseren."

Vera De Hert, logopediste

Exploitatieresultaat in miljoen euro

1.600 bezoekers voor kinderziekenhuis

Op 20 maart nam het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis deel aan ‘Dag van de Zorg’. In totaal kwamen 1.600 ouders en kinderen een kijkje nemen. Er viel heel wat te ontdekken en te beleven. Bekijk het filmpje

ZNA treedt toe tot Iridium Kankernetwerk

Op 1 januari trad ZNA met de dienst radiotherapie van ZNA Middelheim en ZNA Jan Palfijn toe tot het Iridium Kankernetwerk. De intensieve samenwerking tussen verschillende ziekenhuisdiensten beantwoordt aan de doelstellingen van de huidige regeringen en van de publieke opinie, namelijk het verantwoord omgaan met middelen dankzij samenwerking en integratie.

Goede scores voor ZNA Fertiliteitscentrum

Uit recente nationale cijfers blijkt dat het ZNA Fertiliteitscentrum (gevestigd in ZNA Middelheim) bijzonder goed scoort. Twee belangrijke parameters, een hoge kans op doorgaande zwangerschap en een laag meerlingrisico zijn duidelijk beter dan het landelijk gemiddelde.

"We streven al jaren met succes deze combinatie na. Elk jaar worden er zo’n 250 kinderen in ZNA Middelheim geboren na een vruchtbaarheidsbehandeling."

Koen Wouters, afdelingshoofd ZNA Fertiliteitscentrum

Nieuwe aanstelling aan de top

De Raad van Bestuur ZNA heeft het licht op groen gezet voor de aanstelling van Erik Van de Locht als CFO van ZNA. Hij krijgt in deze functie de overkoepelende verantwoordelijkheid voor Finance en Aankoop. Als lid van het ZNA Directiecomité rapporteert hij aan CEO Wouter De Ploey.

GZA en ZNA kiezen voor gezamenlijke toekomst

In 2016 zochten ZNA en GZA Ziekenhuizen toenadering tot elkaar met het oog op het uitbouwen van een structurele en duurzame samenwerking. Eind 2016 zetten ook de medische raden én de overgrote meerderheid van de artsen in beide ziekenhuizen, het licht op groen. Maar liefst 96% van de artsen verbonden aan ZNA en 83% van de uitgebrachte stemmen bij GZA, schaarden zich achter het samenwerkingsproject.
De vzw Groepering GZA-ZNA zal alle mogelijke samenwerkingsverbanden onderzoeken.

Antwerps schepen van gezondheid en voorzitter van ZNA, Fons Duchateau, is opgetogen met deze evolutie: “Zowel als voorzitter van ZNA én als schepen van gezondheid, kan ik alleen maar tevreden zijn. De gesprekken die begin dit jaar zijn opgestart zullen uitmonden in een sterk verhaal voor beide ziekenhuizen met één belangrijke winnaar: de patiënt.”

Parameters meten met 1 toestel

Op verpleegafdelingen kruipt heel wat tijd in het meten en registreren van parameters van patiënten. Vaak worden de parameters met aparte toestellen gemeten. Om dit efficiënter en eenvoudiger te maken, liepen er in 2016 binnen ZNA testen met zogenaamde ‘multiparametertoestellen’. Zo’n toestel kan de temperatuur, bloeddruk, hartslag én saturatie registreren.

"De testen waren dermate positief dat ZNA binnen afzienbare tijd zal overschakelen naar deze multiparametertoestellen."

Wim Niewold, Programmamanager Zorgbegeleiding

Kunst van ZNA UKJA in het M HKA

Een 70-tal patiënten uit de kinder- en jeugdpsychiatrie van ZNA UKJA stelden kunstwerken tentoon in het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA). De tentoonstelling ‘Showing Off’ was het resultaat van een samenwerkingstraject tussen De Leerexpert Ziekenhuisschool, patiënten van ZNA UKJA, het museum en kunstenaars Vaast Colson en Kati Heck.

EBITDA in miljoen euro

Koningin Mathilde in ZNA Stuivenberg

ZNA ving in haar sites Stuivenberg en Middelheim in totaal 16 patiënten van de terroristische aanslagen van Brussel en Zaventem op. Begin april was koningin Mathilde in ZNA Stuivenberg op bezoek. Ze kwam er de slachtoffers van de aanslagen een hart onder de riem te steken. De medewerkers van het ziekenhuis bedankte ze voor de goede zorgen.

Spoed investeert in echografie

Een correcte eerste diagnose bij spoedeisende hulp is uitermate belangrijk. Daarom hebben de spoedartsen van ZNA Stuivenberg een draagbaar echografietoestel aangekocht, het neusje van de zalm. Het toestel heeft de grootte van een tablet en is het eerste in zijn soort voor pre-hospitaal gebruik in België. Het maakt deel uit van de uitrusting van het MUG-team die het als diagnostisch hulpmiddel gebruikt.

"Bijvoorbeeld tijdens een reanimatie kan de spoedarts met dit compacte toestel gemakkelijk een inschatting van de hartfunctie maken.”

Dr. Kurt Anseeuw, diensthoofd Spoed ZNA Stuivenberg

Primeur voor ZNA Hartcentrum

Haperingen in het elektrisch circuit van de hartspier kunnen hartritmestoornissen veroorzaken. Om dit via een ingreep te behandelen, is een zo precies mogelijke visualisering van het hart en de zenuwen van essentieel belang. Het ZNA Hartcentrum beschikt sinds kort over een nieuw toestel dat een 3D-kaart van het hart maakt in de allerhoogste resolutie. De zogenaamde RHYTHMIA-machine is een Belgische primeur.

“Dankzij deze nieuwe machine kunnen we nu de meest complexe ritmestoornissen die we voordien niet konden behandelen in beeld brengen en behandelen.”

Dr. Bruno Schwagten, cardioloog

Spoedcollega maakt theater over verkeer

In mei ging het schooltoneelstuk ‘Fractie van een seconde’ in première. Op de planken: spoedverpleegkundige Stef Vanlee (ZNA Jan Palfijn) samen met Rudy Claeys, die zo goed als volledig verlamd raakte bij een verkeersongeluk. Vanuit hun ervaringen gaan beide heren, creatief en met veel humor, de argeloosheid van de jongeren in het verkeer te lijf. De voorstelling trok langs verschillende scholen in Vlaanderen. Ook via social media willen de acteurs jongeren sensibiliseren. Recent werd het initiatief bekroond met de Verkeerveiligheidsprijs.

Nieuwe aanstelling aan de top

In opvolging van dr. Marc Geboers (die ZNA verlaten heeft voor een topfunctie bij Zorgnet-Icuro) is intensiviste dr. Katrien Bervoets aangesteld als algemeen medisch directeur ZNA. Dr. Bervoets was tot dan voorzitter van de medische raad ZNA.

Eerste spadesteek ZNA Cadix

Op 20 mei stak Fons Duchateau (voorzitter Raad van Bestuur ZNA) de eerste spade in de grond op het terrein waar het nieuwe ZNA-ziekenhuis komt. Wouter de Ploey (CEO ZNA), dr. Katrien Bervoets (algemeen medisch directeur ZNA) en Manu Coppens (CEO Interbuild) staken een handje toe om een spandoek op te graven met de naam van het nieuwe ziekenhuis: ‘ZNA Cadix’. Het nieuwe ziekenhuis zal de deuren openen in 2020. Kijk via de webcam op www.bouwenaanzna.be naar de huidige stand van de werken.

ZNA Fertiliteitscentrum start behandeling alleenstaande vouwen

Sinds juni 2016 kunnen vrouwen die bewust alleenstaand moeder wensen te worden ook terecht in het ZNA Fertiliteitscentrum in ZNA Middelheim. In samenwerking met het psychotherapeutisch team werd hiervoor een ondersteunend kader uitgebouwd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van anoniem donorsperma uit de spermabank van het centrum. Een gekende donor is ook mogelijk na medische en psychische screening van deze donor.

Associatie Gastro-Enterologen

De 15 maag-darmspecialisten van onze ziekenhuizen gingen een associatie aan. De bundeling van krachten maakt verdere subspecialisatie mogelijk in de verschillende deeldomeinen van gastro-enterologie. Zo zal een centrum voor chronisch inflammatoir darmlijden worden opgericht en worden reeds bestaande site-overschrijdende samenwerkingen zoals virale hepatitis, echo-endoscopie en therapeutische endoscopie verder uitgebouwd.

Urologen opereren met nieuwe robot

Sinds ruim een jaar werken de urologen van zeven Antwerpse ziekenhuizen samen in het Centrum voor Robotheelkunde. Urologen van ZNA Jan Palfijn, ZNA Middelheim, ZNA Stuivenberg, AZ Klina, AZ Herentals, AZ Sint-Jozef Malle en AZ Turnhout maken zo gezamenlijk gebruik van eenzelfde robot voor de behandeling van prostaatkanker, waarbij de volledige prostaat verwijderd wordt. Vijf urologen uit deze centra zijn opgeleid in de robotchirurgie en opereren hun patiënten in AZ Klina in Brasschaat.

“In 2016 werd in aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen, de nieuwste type robot, Da Vinci Xi in gebruik genomen, een belangrijke stap in precisiegeneeskunde.”

Dr. Guy Hendrickx, ZNA Urologie

Raadplegingen (x 1000)

Vroedvrouwen aan huis winnen Health & Care award

ZNA-vroedvrouwen trekken de baan op om pas bevallen mama’s en hun baby’s bij te staan na hun verblijf in het ziekenhuis. Het project kwam er na aankondiging van de overheid dat het ziekenhuisverblijf wordt ingekort. Het past ook in het ZNA-beleid om meer in te zetten op transmurale zorg. In 2016 namen de ZNA-vroedvrouwen een Health & Care award in ontvangst voor het project 'Vroedvrouwen aan huis'. Het gaat om de publieksprijs in de categorie 'hospitality'.

Team interculturele bemiddeling in de prijzen

Onlangs is de ‘European Roma Spirit Award’ uitgereikt. Uit 65 projecten werd ZNA Interculturele bemiddeling als een van de beste drie gekozen voor de goede toegankelijkheid voor kwetsbare en anderstalige groepen. De werking van de interculturele bemiddeling is uniek in Europa: van opname tot ontslag wordt een anderstalige patiënt door een bemiddelaar begeleid. Voor de 2000 Roma-patiënten die jaarlijks bij ZNA over de vloer komen, wordt toegankelijke zorg verzekerd via tolken Servo-Bosnisch-Kroatisch.

Gratis internet voor alle patiënten

Na een testperiode biedt ZNA gratis internet voor alle patiënten. De dienst is nu ook uitgebreid naar de ambulante patiënten, en bovendien wordt het voor alle patiënten veel eenvoudiger: zij hoeven geen toegang meer te vragen bij het patiëntenonthaal. Het volstaat om draadloos WIFI-verbinding te maken met het netwerk ‘ZNA hotspot’.

ZNA herschikt zorgaanbod ZNA Sint-Erasmus

Eind 2016 werd beslist dat tegen 2020 alle diensten die momenteel gevestigd zijn in ZNA Sint-Erasmus (op uitzondering van de materniteit) mee zullen geïntegreerd worden in ZNA Cadix.

ZNA Hematologie verlengt JACIE-accreditatie

Eind 2016 ontving de afdeling ZNA Hematologie zijn verlenging van de JACIE-accreditatie. JACIE is een internationale non-profit organisatie die waakt over de zorgkwaliteit en labo-technische aspecten bij een stamceltransplantatie. Voor deze audit moest ZNA voldoen aan 1400 eisen.

Vernieuwde centrale sterilisatieafdeling

Na negen maanden renoveren is ZNA Middelheim bevallen van een volledig vernieuwde centrale sterilisatieafdeling (CSA). De renovatiewerken hebben een prijskaartje van zo’n 1,5 miljoen euro. Naast een grondige opknapbeurt van de infrastructuur is er ook geïnvesteerd in toestellen zoals een karrenwas, ultrasooneilanden en transportband. Het resultaat is een ‘state-of-the-art’ sterilisatieafdeling.

Cardiologen plaatsen ’s werelds kleinste pacemaker

Eind 2016 hebben ZNA-cardiologen dr. Bruno Schwagten en dr. Dirk Stockman bij een patiënt succesvol ’s werelds kleinste pacemaker ingeplant. Hoe verloopt de ingreep? Bekijk het (Engelstalig) filmpje van leverancier Medtronic.

“Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van de pacemaker. Dit toestel kunnen we in de hartkamer zelf implanteren. Het geeft pulsen rechtstreeks in de hartspier. Daardoor zijn geen elektrodedraden meer nodig tussen het toestel en het hart en daalt de kans op infecties en complicaties aanzienlijk. Bovendien is de ingreep veel minder invasief: het toestelletje is klein genoeg om met een katheter via de lies door de bloedbaan naar het hart te brengen.”

Dr. Stockman, cardioloog

1000ste stamceltransplantatie in ZNA Stuivenberg

In ZNA Stuivenberg werd eind 2016 op de dienst Hematologie de 1000ste stamceltransplantatie uitgevoerd. Het was Niels – de eerste Antwerpse patiënt die in 1994 in Stuivenberg een stamceltransplantatie onderging - die symbolisch de baxter aanlegde bij leukemiepatiënt Bjorn. Niels was destijds de eerste patiënt die in de provincie Antwerpen zo’n behandeling onderging. ZNA Stuivenberg en ZNA Middelheim horen tot de weinige niet-universitaire ziekenhuizen van Vlaanderen waar stamceltransplantaties doorgaan.

Interculturele bemiddeling op afstand via Google Hangouts

Sinds kort wordt er in ZNA gebruik gemaakt van Google Hangouts voor interculturele bemiddeling op afstand. Met dit systeem zijn er op heden 30 talen ter beschikking tussen 9 u. en 16.30 u., dankzij de samenwerking tussen FOD en verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen.

Overgewicht verhoogt het risico op nierlijden aanzienlijk

De ZNA Nierkliniek lanceerde 2 jaar terug een anonieme online test om het risico op nierlijden bij Vlamingen te testen. 70.000 onder hen namen eraan deel.

“Niet alleen blijkt dat 3.5% van de Vlamingen een verhoogd risico op nierlijden binnen 5 jaar heeft, maar ook dat er een rechtstreekse link bestaat tussen obesitas en nierlijden. 50% van de Vlamingen hebben overgewicht en het risico op nierproblemen stijgt met een toenemende BMI. De boodschap: gezonder eten en meer bewegen om nierproblemen te vermijden.”

Dr. Ronald Daelemans, ZNA Nierkliniek

Maagverkleining via de slokdarm

Chirurg dr. Stijn Heyman, lid van het ZNA Obesitascentrum realiseerde recent een Belgische primeur in de obesitasheelkunde: een maagverkleining waarbij niet wordt gesneden in de buik, maar via de slokdarm een deel van de maag wordt dicht gehecht. Geen littekens dus en nog dezelfde dag naar huis. De patiënt kan rekenen op een verlies van 30 tot 45% van het overgewicht. De ingreep richt zich op patiënten met een BMI van 30-35 die niet in aanmerking kunnen komen voor een klassieke gastric bypass. Hoe gaat zo’n ingreep in zijn werk? Bekijk het filmpje.

Record aantal bevallingen in ZNA Middelheim

In de materniteit van ZNA Middelheim is op kerstdag de 2000ste moeder van 2016 bevallen. De kersverse moeder kreeg een boeket en een knuffeldier overhandigd. Het jaar werd afgesloten met 2041 bevallingen. Dat zijn er 185 meer dan het jaar voordien en is een record in de geschiedenis van ZNA Middelheim. Daarmee is de materniteit van ZNA Middelheim – na die van GZA Sint-Augustinus - de tweede grootste van de provincie.

EBITDA

ZNA Pijncentrum schakelt pijn in helft van het lichaam uit

Recent hebben de artsen van het ZNA Pijncentrum voor het eerst een specifieke techniek uitgevoerd. In vaktaal: een percutane chordotomie. Daarbij wordt een zenuwbundel in het ruggenmerg gecontroleerd doorgebrand. Zo ervaart de patiënt onmiddellijk na de ingreep geen pijn meer in 1 lichaamshelft. Dit terwijl de tastzin onaangeroerd blijft. Deze techniek kan uitgevoerd worden bij palliatieve patiënten met een intense pijnklacht in 1 lichaamshelft.

Samenwerking voor zeldzame tumoren

Neuro-endocriene tumoren (NET) zijn een vorm van kanker die zich ontwikkelen uit cellen die hormonen kunnen afscheiden. ZNA heeft zich verenigd met acht Antwerpse ziekenhuizen en de Antwerpse universiteit om samen de zorg van dit zeldzame kankertype aan te pakken. Voor ZNA zijn dr. Marc Simoens, dr. Frank Van Fraeyenhoven en dr. Caroline Mattelaer sterk betrokken in dit project.

“Alles samen behandelen de ziekenhuizen jaarlijks een 100-tal patiënten met deze tumor. Door deze samenwerking wordt de expertise de verschillende ziekenhuizen gebundeld en kan het behandelingstraject van deze patiënten verbeteren. Ook biedt dit mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek.”

Dr. Marc Simoens, gastro-enteroloog

ZNA Middelheim opent nieuwe geriatrie-afdeling

In ZNA Middelheim is recent een nieuwe geriatrie-afdeling geopend. Die telt 24 bedden en oogt fris en modern. De kamers hebben alle comfort in huis om het voor de geriatrische patiënten zo aangenaam mogelijk te maken: een televisietoestel per patiënt, een inloopdouche en een verhoogd toilet. Er is telkens ook een tillift om patiënten die minder mobiel zijn te verplaatsen. Aan dit project hangt een prijskaartje van zo’n 2 miljoen euro.

Minister Jo Vandeurzen op bezoek in ZNA Joostens

Erfgoeddag stond dit jaar in het teken van ‘zorg’. In ZNA Stuivenberg kon je een bezoek brengen aan het Lambottemuseum en ook in ZNA Joostens was er een tentoonstelling over de geschiedenis van de instelling. Onder meer Minister Jo Vandeurzen kwam een kijkje nemen. Zijn reactie: “Een schitterende geschiedenis, maar vooral schitterende zorg: warm en geëngageerd, dat voel je.”

Ex-patiënt maakt schilderij met Luc Tuymans

Veilinghuis Christie’s veilde recent een bijzonder schilderij: De Stuivenberg. Het werd geschilderd door Frank Wouters, een ex-patiënt van het ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg. Frank kon daarbij rekenen op de coaching van schilder Luc Tuymans. De samenwerking tussen beide heren kwam er op initiatief van de organisatie ‘Te Gek?!’. Die wil psychiatrische problemen bespreekbaar maken door bekende kunstenaars te laten samenwerken met mensen met psychosegevoeligheid. De opbrengst van de veiling gaat naar de werking van Te Gek?!.

Dagopnames vs. klassieke opnames (x 1000)

Verkiezing Medische Raad

In 2016 werd een nieuwe Medische Raad verkozen voor ZNA. Maak hier kennis met het team onder leiding van de voorzitter: dr. Guy Hendrickx.

Samen voor één elektronisch patiëntendossier

In het kader van de samenwerkingsgesprekken, hebben ZNA en GZA Ziekenhuizen ervoor gekozen om samen te gaan voor een gemeenschappelijk EPD. Voorbereidende gesprekken waarbij alle partijen en toekomstige gebruikersgroepen worden betrokken lopen volop. De werkgroepen die hier momenteel mee bezig zijn, tellen alles samen zo’n 160 medewerkers van ZNA en GZA. Meer dan de helft zijn artsen, verpleegkundigen en paramedici. Deze collega’s gaan met het EPD werken, dus hun inbreng is van groot belang.

Duurzaam ‘ondernemen’ bij ZNA loont

Zoals afgesproken in het sociaal akkoord, zetten ZNA en de sociale partners samen hun schouders onder ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. In een werkgroep die daarvoor werd opgericht, werd dit vertaald naar meetbare ZNA-doelstellingen op 4 ecologische domeinen: minder afval , voedselverspilling terugdringen, prikongevallen voorkomen en rationeler omspringen met nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit).
De meeste doelstellingen van 2016 werden gehaald of overschreden! ZNA kan dan ook weldra een Ecocheque van 75 euro uitkeren aan haar medewerkers.