IVF/ICSI in vijf stappen

Bij IVF/ICSI vervangen de specialisten de natuurlijke menstruatiecyclus tijdelijk door een medisch gecontroleerde cyclus. We kunnen hierbij 5 belangrijke stappen onderscheiden: 

  1. Stimulatie van de folliculaire fase bij de vrouw 

Normaal zorgt een kliertje aan de basis van de hersenen (hypofyse) voor de rijping van 1 eiblaasje (follikel) per cyclus. Bij IVF wordt de werking van dat kliertje met medicatie onderdrukt.  

Omdat voor een proefbuisbehandeling meerdere eicellen tot rijping moeten komen, worden hormonen (in individueel aangepaste dosis) toegediend via dagelijkse inspuitingen. De onderdrukking van de hypofyse geeft de arts de volledige vrijheid om de stimulatie in de beste omstandigheden onder controle te houden. 

2. Pick-up van de rijpe eicellen 

Vlak voor de eisprong worden onder plaatselijke verdoving de eierstokken met een fijne, holle naald aangeprikt en de rijpe eicellen verzameld (de zogenaamde ‘pick-up’). 

3. Productie en voorbereiding van het spermastaal 

Op de dag van de pick-up wordt een vers spermastaal in het labo binnengebracht. Hierop wordt een procedure uitgevoerd waardoor de beste zaadcellen opgezuiverd en geconcentreerd worden. Indien nodig kan er ook gebruik gemaakt worden van een ingevroren staal, wat ook het geval is bij gebruik van donorsperma. 

4. Samenbrengen van eicellen en sperma 

In het laboratorium krijgen die eicellen het gezelschap van een aantal geselecteerde zaadcellen van de man. Samen worden ze dan in de broedstoof (incubator) geplaatst en een dag later wordt nagegaan of er een bevruchting heeft plaatsgevonden. 

5. Embryotransfer 

Afhankelijk van de leeftijd van de patiënte en IVF-poging, worden er 1, 2 of 3 van de bevruchte eicellen die zich tot embryo ontwikkelen 3 tot 5 dagen na de pick-up teruggeplaatst in de baarmoeder. De terugplaatsing (embryotransfer) gebeurt met een fijne catheter, die via de baarmoederhals tot in de baarmoederholte wordt gebracht. Daar wordt het embryo in een klein druppeltje vloeistof achtergelaten. De procedure is pijnloos en zonder lokale verdoving. 
 
De terugplaatsing van slechts 1 embryo geeft dankzij verbeterde medische technieken een vergelijkbare kans op zwangerschap dan wanneer, zoals in het verleden, systematisch 2 of meer embryo’s worden teruggeplaatst. Op die manier wordt de kans op meerlingzwangerschap drastisch beperkt, net zoals de gezondheidsrisico’s voor moeder en kind(eren).  
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de wet op de terugbetaling van proefbuisbehandelingen (2003) de terugplaatsing van het aantal embryo’s in functie van het aantal behandelingen en de leeftijd van de vrouw wettelijk aan banden werd gelegd. 

Eventueel overgebleven en kwalitatief goede embryo’s kunnen door invriezing worden bewaard en later in een natuurlijke of medicamenteus ondersteunde cyclus worden teruggeplaatst. 

 

Laatste update op: 21-10-2022