Lezingen

Jongeren met multipele en complexe noden: samen in contact met Geestelijke Gezondheidszorg?

Prof. dr. Inge Glazemakers (ZNA-UKJA & CAPRI, Universiteit Antwerpen), dinsdag 13/09 om 10.00 u

Intersectorale en interprofessionele samenwerking heeft de laatste jaren bijzondere aandacht gekregen, zowel in de praktijk als in de wetenschappelijke community. Als deel hiervan is er een groeiende aandacht voor interdisciplinaire samenwerking voor jongeren in (residentiele) jeugdzorg (Jörns-Presentati et al., 2021). Deze evolutie lijkt niet alleen een logisch antwoord op de stijgende druk die professionals in de jeugdzorg en andere residentiële settings ervaren (Rumping et al., 2021), maar een noodzakelijke evolutie om te voldoen aan de noden van een groep kinderen en jongeren die zeer intensieve zorgnoden hebben op veel levensdomein. Weinig exacte cijfers zijn bekend over het aantal minderjarigen in jeugdzorg met multipele en complexe noden, maar onderzoek rapporteert wel dat deze aantallen toenemen (e.g. Rossiter et al, 2017). Helaas worden voor deze kinderen en jongeren een zorgwekkende discontinuïteit van zorg en hoge mate van onbeantwoorde noden in de  geestelijke gezondheid gerapporteerd (Burns et al., 2004; Hurlburt et al., 2004; Stanley et al., 2005; Van den Steene et al., 2018). Gevestigde of opstartende interdisciplinaire samenwerkingen die gericht zijn op jongeren met MCN bestaan voorlopig  voornamelijk  uit samenwerkingen tussen jeugdzorg en kinder-en jeugdpsychiatrie (Mack et al., 2017). Deze lezing bundelt praktijkervaringen met de wetenschappelijke literatuur.

 

Als het lichaam spreekt 

dr. Eva Kestens, dinsdag 13/09 om 16.00 u 

Een vroegkinderlijk trauma beïnvloedt de ontwikkeling van een kind in zijn gehele zijn. Indien onbehandeld of bij te laat ingrijpen zien we belangrijke gevolgen op alle ontwikkelingsdomeinen. Zowel op emotioneel, sociaal, relationeel als gedragsmatig niveau is er sprake van dysregulatie. Diezelfde ontregeling zien we op dieper biologisch niveau. Een vroegkinderlijk trauma grijpt immers in op epigenetisch niveau, op de breinstructuren en het stressresponssysteem van het kind. Dat heeft ernstige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de toekomstige volwassene. De behandeling van een vroegkinderlijk trauma vraagt daarom een holistische aanpak en kan een grote gezondheidswinst opleveren. 

Over de spreker: 
Eva Kestens studeerde aan de KuLeuven waar ze in 2007 haar diploma tot kinder- en jeugdpsychiater behaalde. Nadien startte ze in de residentiële jeugdhulpverlening. Ze werkte vijf jaar in OBC en MPI Bethanië in Genk/Hasselt en sinds 2013 in OBC ter Wende-Espero. Daarnaast werkte ze verschillende jaren in een ambulante groepspraktijk in Leuven. 
Naast kinderpsychiater is ze ook relatie- en gezinstherapeut, volgde ze de EMDR opleiding zowel voor volwassenen als kinderen en jongeren en is ze gecertificeerd trainer van het NMT-model. Ze heeft een hart voor de meest kwetsbare jongeren en hun gezinnen en wil met tijd en stond via opiniestukken, hun stem vertolken in het maatschappelijk debat

 

Organisatienetwerken: de organisatievorm van de toekomst

Bart Cambré, woensdag 14/09 om 14.00 u

In onze veranderde wereld kunnen complexe problemen enkel aangepakt worden als organisaties samenwerken.  Individuele organisaties zijn niet in staat om deze complexiteit het hoofd te bieden.  Ze moeten hun expertise noodgedwongen verbinden aan die van andere en maken hierdoor steeds vaker deel uit van organisatienetweken.  We verkennen de fascinerende wereld van organisatienetwerken.  Hoe en waarom moeten we steeds vaker streven naar iets dat onze eigen organisatie overstijgt?

Over de spreker: 
Bart Cambré is Associate Dean of Research at Antwerp Management School and professor of Business Research Methods at Antwerp Management School, the University of Antwerp and Management Center Innsbruck (Austria). He currently holds the chair on Business Research Methods at Antwerp Management School. He studied sociology and research methodology at KU Leuven and development studies at U.C.Louvain-la-Neuve. He received his PhD in the Social Sciences at KU Leuven in 2002. His current research involves workplace innovation, organizational networks, and research methods with a focus on the configurational approach and evaluation studies. He published in national and international journals on these topics. Before joining Antwerp Management School, he was a consultant and assistant professor at the universities of Ghent, Leuven, and Tilburg (Nl) and associate professor at TiasNimbas Business School (Nl). He also advises organizations on issues of networks and research methods. Bridging academic insights and practical management needs are his main focus.
 

Connect met Cachet!

Jongeren, woensdag 14/09 om 15.00 u

Jongeren van Cachet brengen hun ervaringen, good practices en aanbevelingen op het congres  “In Contact”. Dat doen ze aan de hand van getuigenissen, perspectiefgerichte gespreksvoering en intervisie.

Laatste update op: 10-06-2022