Seminarie ZNA UKJA

09/11/2021 | 09.00 u.
ZNA UKJA nodigt u graag uit voor het seminarie: Infant Mental Health


Gezien de COVID-19-context gaat dit seminarie online door.

 

Infant Mental Health (IMH)

Spreker: dr. Helena Van den Steene - Kinder- en jeugdpsychiater ZNA UKJA, zorgeenheid Jonge Kind en Gezin

Hoewel we als mens zelden concrete herinneringen hebben aan onze eerste levensmaanden legt de periode van conceptie tot en met de peutertijd een fundament voor onze persoonlijke en interpersoonlijke ontwikkeling.

IMH staat voor Infant Mental health en betekent letterlijk “geestelijke” of “mentale” gezondheid van de baby en het jonge kind. Het is een transdisciplinaire visie die zich richt op het ondersteunen van de gezonde ontwikkeling van kind en ouder-kindrelatie.

Tijdens dit seminarie staan we stil bij de specificiteit van de “kritieke 1001 dagen” die de periode van conceptie tot het 2de levensjaar omschrijven en gaan we vervolgens dieper in op de pijlers kind, ouder en ouder-kindrelatie. Nadien wordt kort stilgestaan bij het zorglandschap en wordt een mogelijke invulling van ‘IMH-werk’ geïllustreerd aan de hand van de werking van de Dagbehandeling Baby–Peuter.

 

Inschrijvingsmodaliteiten

  • De inschrijvingen voor dit symposium werden afgesloten. 
  • Accreditering werd aangevraagd
  • Het inschrijvingsgeld voor dit seminarie bedraagt 20 euro incl. BTW voor externe deelnemers. Geen inschrijvingskosten voor ZNA-medewerkers.  De link naar het webinar ontvangt u na ontvangst van de betaling.
  • ! Nieuwe betalingsvoorwaarden:
    • Met factuur: Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnummer BE42 091-0101002-54 met volgende mededeling: UKJA datum seminarie/naam deelnemer/KPL 8015109. Factuur aanvragen via [email protected]. Graag naam firma/maatschappelijke zetel, adres, ondernemingsnummer maatschappelijke zetel, telefoonnummer, mailadres en BTW-plichtig ja/nee vermelden.
    • Zonder factuur: Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnummer BE27 091-0108490-73 met volgende mededeling: UKJA datum seminarie/naam deelnemer/KPL 8015109. Na storting op dit rekeningnummer kan u geen factuur meer aanvragen. Indien u dit wenst, kan u een betalingsbewijs aanvragen via Veerle Karsman.
  • Na betaling van het inschrijvingsgeld ontvangt u een mail met een link om deel te nemen aan het online seminarie.

Contactinfo

Veerle Karsman
Laatste update op: 05-11-2021