1e Vlaams Congres Geestelijke Gezondheid bij Kinderen & Jongeren - 'In Contact'

13/09/2022 | 10.00 u.

Geachte mijnheer, mevrouw
Geachte collega
 
Op 13 & 14 september 2022 zal in Antwerpen het 1e Vlaams Congres Geestelijke Gezondheid bij Kinderen & Jongeren plaatsvinden. Het voormalig Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -Psychotherapie onderging een naamswijziging om het interdisciplinair karakter en alle vormen van interventie beter te weerspiegelen. 

ZNA UKJA en CAPRI Jeugd van UAntwerpen staan in voor de organisatie van dit tweejaarlijks forum. Hier kunnen alle professionelen en geïnteresseerden, binnen de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, elkaar ontmoeten en kennis/ervaringen uitwisselen.
Op dit congres brengen wij u graag ‘In Contact'

Zonder contact geen zorg? Relatie tussen jongere en hulpverlener, samenwerking met context, participatie, afstand-nabijheid, sociale media, voeling met culturen, raakvlak tussen praktijk en wetenschap, afstemming met netwerken, transitie, connectie tussen lichaam en geest, botsing tussen leven en dood, stop contact…

De afgelopen jaren hebben ons uitgedaagd om in verbinding te blijven met elkaar, met jongeren, met ouders en met onszelf. Contact wordt de rode draad tijdens deze dagen.

Op dit congres inspireren we u met werkzame praktijken, nieuwe onderzoeksbevindingen en evoluties in het zorglandschap van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.

 

Programma

Dinsdag 13.09.2022


Woensdag 14.09.2022

Waar?


UA Campus Drie Eiken, Wilrijk.

 

 

Schrijf je in!

Binnekort openen we het inschrijvingsformulier. 

 

Namens ZNA UKJA en CAPRI Jeugd

ZNA UKJA: Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen

CAPRI: Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute

UA: Universiteit Antwerpen

Laatste update op: 17-05-2022