Studiedag Psychose

Lezingen

De prevalentie van psychotische stoornissen bij jongeren wordt geschat op 0.5%. Jongens hebben meer risico op het ontwikkelen van een psychotische stoornis tijdens de adolescentie dan meisjes.

Psychotische stoornissen zijn multifactorieel bepaalde aandoeningen, waarbij dynamische gen-omgevingsinteracties een belangrijke rol spelen. Uit psychometrisch onderzoek blijkt dat het fenotype psychose zich in de algemene bevolking situeert op een continuüm, gaande van niet-klinische psychotische ervaringen, tot subklinische psychotische symptomen en de klinische psychotische stoornis.

Psychotische ervaringen bij jongeren zijn vaak voorkomend en meestal goedaardig en van voorbijgaande aard. In combinatie met omgevingsgebonden risicofactoren voor psychose kunnen psychotische ervaringen bij jongeren met een genetische kwetsbaarheid voor psychose gaan persisteren over de tijd en het risico op een het ontwikkelen van een psychotische stoornis vergroten.

Workshop Stress management training voor jongeren met psychotische stoornissen (1,5u)

  • Ellen Tombeur - psychomotorisch therapeute UKJA, afdeling EOPS
  • Veerle Mullens - orthopedagoge UKJA, afdeling EOPS
  • Inez De Smedt - psychologe UKJA, afdeling EOPS

Stress management training voor jongeren met psychotische stoornissen is een programma ontwikkeld door dr. Claudia Emck in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Het heeft als doel het beter leren herkennen en hanteren van stress bij (post)psychotische jongeren. Het diathese-stressmodel vormt het uitgangspunt van deze training. Meer concreet, wordt er tijdens deze training ingegaan op het kunnen omgaan met situaties, gedachten en gevoelens die spanning opleveren. Tevens wordt er getracht om een teveel aan stress terug te brengen tot gezonde proporties. Stress management staat voor deze doelgroep in het teken van het leren omgaan met hun kwetsbaarheid en symptomen van psychose.

Tijdens deze workshop wordt een theoretische uiteenzetting gegeven over de inhoud, doel en werkwijze van de training. Daarna worden er enkele concrete opdrachten aangeboden die ook effectief onderdeel vormen van het programma. Deze opdrachten bestaan uit lichaams- en bewegingsgerichte werkvormen, eigen aan de psychomotorische therapie. Binnen deze therapievorm tracht men cliënten zowel letterlijk als figuurlijk in beweging te laten komen en stil te staan bij de betekenis van interactioneel bewegingsgedrag en/of zich te richten op de beleving van het eigen lichaam. Aan het einde van de workshop is er ruimte voorzien voor het stellen van vragen.

Laatste update op: 10-08-2021