ZNA Reva-Smart Academy


 

Wie zijn we?

De ZNA Reva-Smart Academy is opgericht door de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie van ZNA. Alle artsen en kinesitherapeuten die mee aan de grondslag liggen van de academie staan dagelijks in de praktijk. Het gemis aan kwalitatieve en toegankelijke opleidingen was voor hen de aanleiding tot het opstarten van een eigen ZNA Reva-Smart Academy.
 

Herbekijk het Symposium 'ZNA Handcentrum' - 12/02/2022

Pathologie en behandeling van Rhizartrhosis

door: dr. Skrallan Verhasselt

Pathologie en behandeling van Dupuytren

door: dr. Ellen Beuckelaers

Wanneer arthroscopie in polspathologie

door: dr. Kazim Kalayci

Behandeling van CRPS (Algoneurodystrofie)

door: dr. Geert Van de Vijver

 

Klinisch beeld en testing

door: An De Paep 
Kinisitherapeut

Kinesitherapeutische behandeling

door: Katrien Gevens 
Kinesitherapeut, handtherapeut

Ergotherapeutische behandeling

door: Nona Hacha
Ergotherapeut

 

Patiëntengetuigenissen

 

 

Herbekijk het symposium 'Rotator cuff pathologie' - 27.03.2021

Opname: Verwelkoming en introductie
Presentatie: download

Door: dr. Jan Berger, medisch diensthoofd Fysische Geneeskunde & Revalidatie

Opname: Diagnostiek en indicatiestelling rotator cuff pathologie
Presentatie: download
Door: dr. Karel Verellen

Opname: Conservatieve behandeling
Presentatie: download

Door: dr. Geert Vande Vijver

Opname: Conservatieve revalidatie
Presentatie: download
Door: Katrien Gevens, kinesitherapeute

Chirurgische behandeling rotator cuff pathologie

Opname: Partiële diktescheuren rotator cuff
Presentatie: download

Door: dr. Kazim Kalayci

Opname: Volledige diktescheuren rotator cuff
Presentatie: download

Door: dr. Tom Van Den Langenbergh

Opname: Onherstelbare rotator cuff scheuren
Presentatie: download

Door: dr. Heinz Hulsmans

Opname: Postoperatieve revalidatie
Presentatie: download

Door: Jo Bastiaenssens, kinesitherapeut 

Opname: Panelgesprek en Q&A
Met: dr. Geert Vande Vijver - dr. Heinz Hulsmans - dr. Thomas De Smedt - 
dr. Tom Van Den Langenbergh - Jo Bastiaenssens - dr. Sonja Castermans

Onze opleidingen in beeld

 • Actieve revalidatie volgens het model van De Rehaboom - 17.10.2020 en 18.10.2020

 • Rolstoelvaardigheid - 22.02.2020

Contact

Meer weten over ZNA Reva-Smart Academy? 

Stuur ons een mail.

Onze missie

ZNA Reva-Smart Academy biedt medici en paramedici kwalitatief hoogstaande postacademische vormingen aan in het domein van musculoskeletale aandoeningen en neurologie. Dit alles met de bedoeling de kwaliteit van de zorg binnen ZNA, maar ook bij externe zorgverstrekkers, continu te optimaliseren.

De docenten zijn steeds opinion leaders, experten in hun vakgebied: zo creëert de academy een ultieme leeropportuniteit voor de deelnemers en garandeert ze dat deze deelnemers na de vorming met relevante, praktijkgerichte kennis en technieken concreet aan de slag kunnen.

Ons aanbod

 • Opleidingen
  De academy beperkt zich niet alleen tot opleidingen voor artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en andere paramedici. Zorgverstrekker-teams kunnen ook trainen op samenwerken in een omgeving waar value- based healthcare steeds belangrijker wordt.
 • Symposia
 • Informatieavonden
 • Ondersteuning LOK-groepen

Pijlers van de vormingen

 • Kwalitatieve postacademische vormingen voor medici en paramedici
  Voornamelijk de domeinen van de musculoskeletale aandoeningen en neurologie komen aan bod
 • Evidence based practice
  Alle vormingen hebben een wetenschappelijk onderbouwde basis. 
 • Innovatie
  Innovatie is een van de hoekstenen van het moderne zorglandschap. Daarom wil ZNA Reva-Smart Academy zorgverstrekkers de mogelijkheid geven zich te bekwamen in innovatieve behandelingen en technieken en zo mee een voortrekkersrol te spelen in hun vakgebied.
 • Accreditatie
  ZNA Reva-Smart Academy streeft ernaar alle opleidingen bij de betrokken instanties te laten accrediteren, zodat ook hier duidelijk is dat de opleidingen aan alle kwaliteitseisen voldoen.

   

Laatste update op: 27-03-2024