Wetenschappelijk onderzoek en opleiding

De dienst Algemene Heelkunde van ZNA staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven als opleidingscentrum. De chirurgen hebben hun goede reputatie te danken aan continue bijscholing en wetenschappelijke activiteiten.

Opleiding

  • Bij ZNA Algemene heelkunde zijn er altijd stagiairs van de verschillende Vlaamse universiteiten die hun masterstage Heelkunde doen.
    Momenteel biedt de dienst Algemene heelkunde van ZNA 22 plaatsen voor de opleiding Algemene heelkunde, zowel basisopleiding als hogere opleiding.
  • Daarnaast geven de chirurgen (Stijn Heyman) binnen het Endoscopic Training Center Antwerp (ETCA) basiscursussen laparoscopie en chirurgische endoscopie.
  • In 2018 organiseert ZNA Algemene heelkunde een regionaal forum over de behandeling van rectumtumoren. Dit forum gaat door in maart en komt tot stand in samenwerking met de collega's van het UZA.

Wetenschap en onderzoek

  • Verschillende stafleden zijn actief betrokken in het bestuur van nationale chirurgisch-wetenschappelijke genootschappen (BSSO, BELAPS, BGES, BSCRS, BSHPBS, BSUGIS, BSOMS).
  • De dienst ZNA Algemene heelkunde levert jaarlijks wetenschappelijke bijdragen (posters en presentaties) aan internationale en nationale meetings, zoals bijvoorbeeld de 'Belgian Surgical Week'.
  • Op regelmatige basis wordt er door assistenten en stafleden van de dienst gepubliceerd in nationale en internationale peer-reviewed vakbladen.
  • De chirurgen zijn actief betrokken bij verschillende nationale registraties en multicentrische onderzoeken. Momenteel werken ze mee aan de registratie van de BRELLS-studie (registratie laparoscopische leverchirurgie). In het verleden waren de chirurgen betrokken bij de PROCARE-registratie en de PG-PJ-studie.
Laatste update op: 12-08-2021