Gastro-enterologen van ZNA gaan associatie aan

Gastro-enterologen van ZNA bundelen de krachten binnen een Gastro-Team.

Vijftien enthousiaste maag-darmspecialisten van ZNA werken sedert begin dit jaar binnen een campusoverschrijdende associatie. De drie diensthoofden van de groepen van ZNA Jan Palfijn, ZNA Stuivenberg/ZNA Sint-Erasmus en ZNA Middelheim/ZNA Hoge Beuken/ZNA Sint Elisabeth vormen het associatiecomité dat het dagelijks bestuur van deze groep op zich neemt.

Deze associatie maakt het mogelijk om door schaalvergroting verdere subspecialisatie binnen deeldomeinen van deze discipline mogelijk te maken. Hiervoor is  specifieke apparatuur of specifieke expertise van artsen vereist.
Zo is de groep reeds een referentiedienst betreffende hepatologie en meer specifiek virale hepatitis, diagnostische en therapeutische echo-endoscopie, therapeutische endoscopie/ ERCP, video-capsule endoscopie, digestieve oncologie en functionele testen (manometrie). Deze domeinen worden verder uitgebreid met bijvoorbeeld nieuwe technieken als endoscopische submucosale dissectie. Deze referentie-diensten worden ook verder ondersteund door consulentschappen van gastro-enterologen in de verschillende Vlaamse universiteiten.

De uitgebreide expertise die reeds bestaat betreffende chronisch inflammatoir darmlijden (Crohn/colitis ulcerosa) zal meer geconcretiseerd worden binnen een IBD centrum met specifieke raadplegingen en referentie-artsen met multidisciplinair overleg met reumatologie en dermatologie en het aanbieden van nieuwe molecules binnen of buiten studieverband.

De gastro-enterologen wensen ook te voldoen aan de  toenemende normeringen wat betreft desinfectie van scopen en infrastructuur. Er wordt  volop geïnvesteerd in  high definition endoscopie en op  korte termijn zal een nieuw endoscopisch centrum gerealiseerd  zowel op de site ZNA Middelheim, als op de site ZNA Jan Palfijn en later in ZNA Cadix.

De gastro-enterologen willen onderstrepen dat schaalvergroting niet ten koste mag gaan van de bereikbaarheid. Het  persoonlijk contact en de lokale band met de verwijzende huisartsen op de verschillende sites van linker oever, tot zuid, noorden en centrum van Antwerpen wensen we ook te bestendigen en verder uit te bouwen om te komen tot een nog betere samenwerking.  De toegankelijkheid en  kwaliteit van zorg en de patiënt staan hierbij centraal.

Laatste update op: 08-09-2016