Avonden Volwassenenpsychiatrie: Het Beroepsgeheim in de 21ste eeuw

22/05/2019 | 20.00 u.
De artsen en directie van ZNA Volwassenenpsychiatrie nodigen u graag uit op deze editie van de Avonden van de Volwassenenpsychiatrie

Deze Avonden staan open voor psychiaters, huisartsen en andere geïnteresseerden uit de geestelijke gezondheidszorg.

Het principe van de Avonden blijft onveranderd : luisteren naar en in gesprek gaan met boeiende sprekers rond een bepaald thema.

 

Centraal tijdens deze avond staat deze keer het thema: 
“Het beroepsgeheim : een monument in permanente renovatie. De krachtlijnen van het beroepsgeheim in relatie tot privacybescherming in de 21ste eeuw.” 

 

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Het traditionele beroepsgeheim is in volle evolutie. Goed informeren en helder communiceren zijn cruciaal voor de zorgrelatie. Dit geldt voor de residentiële zorg en voor de diverse vormen van ambulante zorgverlening. Zoals zo vaak in de zorg, bevat het beroepsgeheim een paradox of een creatieve spanning: tussen vertrouwelijkheid (traditioneel) en transparantie en overleg (actueel).
Binnen die actuele uitdagingen en ontwikkelingen moet gewaarborgd blijven dat ‘vertrouwelijkheid’ naast ‘veiligheid’ een pijler is van de gezondheidszorg. De juridisch/ethische regeling van het beroepsgeheim beschermt immers traditioneel zowel de belangen van de individuele patiënt, als het maatschappelijk belang van een ‘vertrouw-volle’ gezondheidszorg. Recente sporen van die actuele evolutie vinden we o.a. terug in wetswijzingen aan het strafrechtelijk geregelde beroepsgeheim en in het GDPR-dossier. 


De spreker van deze avond is prof. dr. Tom Balthazar. Hij is hoofddocent gezondheidsrecht aan de UGent en stafmedewerker van Zorgnet-Icuro. 
 

Inschrijven is gratis en kan onderaan de pagina. 

Accreditering werd aangevraagd. 

Parkeren is mogelijk op parking spoeddienst ZNA Stuivenberg, Lange Beeldekensstraat 267 2060 Antwerpen.

Contactinfo

ZNA Volwassenenpsychiatrie
03 217 78 62

Locatie

ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg
Pothoekstraat 109
2060 Antwerpen
BE

Inschrijven

E-mailadres
Bevestig het e-mailadres.
Vul hier uw RIZIV-nummer in zonder streepjes of spaties. Vul 1 in indien u geen RIZIV-nummer hebt.
Laatste update op: 04-04-2019