Levensbeschouwelijke zorg

 

Een opname in een ziekenhuis brengt veel zorgen met zich mee. Praktische problemen, maar ook zorgen en vragen die je raken in je bestaan. Voor een deel kun je hiermee terecht bij je familie, mensen die je omringen of bij het personeel op de afdeling.

Gaat het over 'diepere vragen', dan blijkt het vaak gemakkelijker hierover te praten met iemand van je eigen geloof of levensbeschouwing. Vanuit het pluralistisch engagement van ZNA is de dienst levensbeschouwelijke zorg samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende overtuigingen. Binnen dit ziekenhuis kan je hiervoor beroep doen op een katholiek pastor, een protestants pastor of een vrijzinnig moreel consulent. Een orthodox pastor, een imam of een rabijn kunnen door hen worden opgeroepen indien gewenst.

Een gesprek kan helpen om een moeilijke situatie door te komen of te verwerken: we zijn er om naar je te luisteren en met je te praten met alle respect voor je persoonlijke overtuiging.

Vind je het belangrijk hierbij woorden of rituelen te gebruiken die jou vertrouwd zijn binnen je overtuiging dan kan dat.

Zowel als patiënt, als familielid of als bezoeker kan je ons aanspreken.

Wat mag je van ons verwachten?

  • een luisterend oor
  • een gesprek van mens tot mens
  • hulp in het zoeken naar kracht, betekenis en zingeving in je leven
  • steun in je geloof of overtuiging
  • tijd om in alle discretie op verhaal te komen...
  • informatie over en begeleiding bij al wat verband houdt met je geloof of levensovertuiging (bv. informatie over documenten levenseinde,…)

Keuzeformulier: dit formulier kan je ingevuld terugsturen via mail naar ZNA Levensbeschouwelijke zorg.

Contact

Laatste update op: 06-08-2021