5 tips tegen het norovirus

 

Het norovirus – ook wel buikgriep genoemd -  is een virus dat een ontsteking van de darmen kan veroorzaken. Symptomen die bij het norovirus kunnen optreden, zijn:

  • braken
  • diarree
  • misselijkheid
  • koorts
  • hoofdpijn
  • buikpijn of buikkramp

Het norovirus is aanwezig in de ontlasting en het braaksel van de besmette persoon. Het virus is extreem besmettelijk en wordt voornamelijk overgedragen via de handen.

Als iemand met het norovirus braakt, kan het virus in de lucht komen. Het inademen van de lucht kan besmetting veroorzaken.

Na een toiletbezoek kan het virus op bijvoorbeeld de wc-bril, de spoelknop, de kraan of de deurklink zitten. Hierdoor kan het virus via de handen in de mond terechtkomen. Via de handen kan het virus ook op speelgoed, bestek, servies en eten terechtkomen.

Iemand kan besmet zijn met het virus, maar geen klachten hebben. Hij kan wel anderen besmetten.

Hierbij enkele tips om het norovirus te vermijden:

1. Zorg voor een goede handhygiëne: 

Was de handen zorgvuldig na toiletgebruik, voor voedselbereiding, voor en na het eten, en na het schoonmaken en opruimen van braaksel en diarree. 

2. Drink voldoende.

Om het vochtverlies door braken en diarree te compenseren. Is het belangrijk dat je voldoende drinkt. Bespreek dit met je huisarts.

3. Blijf zolang je ziek bent thuis. 

Vooral kinderdagverblijven, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen en horeca zijn absoluut te mijden als je besmet bent met het norovirus.

4. Bereid geen eten voor anderen zolang je ziek bent.

5. Maak het toilet minstens één keer per dag schoon.

Vergeet daarbij de deurklink, de lichtschakelaar, de kraan en de spoelknop van het toilet niet.

Laatste update op: 13-08-2021