Begeleiding

Pijnstillers zijn niet onschuldig!


 

Jaarlijks melden 50 mensen zich op de spoeddienst van ZNA Stuivenberg omdat ze te veel paracetamol – beter bekend onder de merknaam Dafalgan of Perdolan Mono –  hebben ingenomen. Per jaar zijn er 10 patiënten waarbij er sprake is van een belangrijke en mogelijks levensbedreigende intoxicatie door deze toxische stof. Er is dan een matig tot groot risico op leverfalen. “In dat geval kan een levertransplantatie nodig zijn, zegt dr. Stefan Bourgeois, gastro-enteroloog bij ZNA. "Die patiënten worden dan opgevolgd op de dienst Intensieve Zorgen.”
Toch valt de situatie in België mee. “In het Verenigd Koninkrijk liggen deze cijfers veel hoger. Daar is paracetamol-intoxicatie de grootste oorzaak van ernstig leverfalen."

Maar wat is dan een te hoge dosis voor de lever? Een gezond persoon mag 3 à 4 gram paracetamol per dag innemen. Niet meer dan dat.  Bij mensen met een zieke lever ligt die dosis nog lager.

Het probleem wordt heel serieus genomen. Een leverfalen is heel pijnlijk én dodelijk. Dr. Stefan Bourgeois: "We volgen de patiënten altijd heel goed op. Ze krijgen meteen Lysomucil toegediend. Die molecule neutraliseert het toxisch effect van paracetamol op de lever. Wanneer de situatie toch te ernstig wordt, valt een transplantatie niet uit te sluiten. Dan is snel handelen de boodschap om overlijden te voorkomen.”

Of zulke problemen vermeden kunnen worden? Deels wel. “Wanneer mensen zich bewuster zijn van het probleem is dat al goed. Ook de artsen en apothekers spelen een rol: de maximale hoeveelheid duidelijk op de doos zetten en advies geven, kunnen helpen, “ zegt dr. Bourgeois.

Tot slot nog dit: niet alleen paracetamol, ook andere medicijnen en zelfs natuurlijke (toxische) stoffen (inclusief alcohol) kunnen leiden tot belangrijke leverschade.
“De lever is een gevoelig orgaan en moet je met de nodige omzichtigheid behandelen," besluit dr. Bourgeois.

Enkele tips

  • Houd je aan de voorgeschreven hoeveelheid. Is de pijn toch onhoudbaar? Ga dan langs bij je arts.
  • Houd goed bij hoeveel tabletten je op een dag neemt.
  • Vermijd om zonder medisch advies pijnmedicatie en andere medicaties te combineren.
Laatste update op: 13-08-2021