Wat te doen bij verstikking?

Wanneer een voorwerp in de luchtweg terechtkomt kan dit een gedeeltelijke obstructie veroorzaken. In dat geval is het belangrijk om de patiënt aan te sporen tot hoesten waarbij zijn eigen hoestreflex het voorwerp kan uitdrijven.

Wanneer het voorwerp een volledige luchtwegobstructie veroorzaakt, dan moeten we snel handelen. Want op enkele minuten tijd kan een zuurstoftekort permanente schade veroorzaken. In dat geval kunnen we twee dingen proberen: het eerste is een aantal keer tussen de schouderbladen te slaan. Wanneer dat niet lukt kunnen we overgaan tot het Heimichmanoeuvre.

We starten met de eerste techniek waarbij we tot 5x kunnen proberen om met een slag tussen de schouderbladen het voorwerp los te krijgen. Dat doen we als volgt: laat het slachtoffer lichtjes naar voor buigen. Met de niet-dominante hand ondersteun je de borstkas, met de andere hand dien je korte krachtige slagen toe, tussen de schouderbladen. Na elke slag controleer je of het voorwerp is losgekomen. Na 5 x zonder succes ga je over tot het Heimlichmanoeuvre.

Je maakt een vuist met de dominante hand en plaatst deze bovenaan in de voor buik net onder het ribbenrooster. Met de andere hand neem je de vuist en de pols vast. Dan beweeg je met een korte krachtige beweging de borstkas naar je toe en naar boven Op die manier kan je een krachtige luchtverplaatsing teweeg brengen door de lucht in de longen naar buiten te persen en die luchtbeweging kan het voorwerp losmaken.

Het Heimlichmanoeuvre mag niet bij kinderen jonger dan 1 jaar bij kinderen jonger dan een jaar die zich verslikken kan je wel proberen om het voorwerp ook te verwijderen aan de hand van de slag tussen de schouderbladen.

In plaats van het Heimlichmanoeuvre kunnen we met twee vingers een druk uitoefenen aan de voorkant van het borstbeen en op die manier een luchtverplaatsing teweeg brengen.

Bij zwangere vrouwen voer je het Heimichmanoeuvre uit in een licht aangepaste vorm. Daarbij plaatsen we de vuist iets hoger op het borstbeen in plaats van op de zwangere buik.

Laatste update op: 12-08-2021