Colonoscopie bij kinderen

Een colonoscopie is een onderzoek van (een deel van) de dikke darm. Een arts voert dit uit met behulp van een endoscoop. Dit is een flexibele slang met een doorsnede van ruim een halve centimeter, met aan het uiteinde een heel kleine camera. Hiermee kan de arts de binnenkant van de darm bekijken. Het beeld van de camera wordt op een monitor weergegeven. Tijdens het onderzoek worden steeds stukjes weefsel uit de darmwand weggenomen.
Om goed te kunnen beoordelen of het darmslijmvlies van je kind gezond of ziek is, mogen er in de darm geen voedselresten voorkomen. Deze voedselresten zouden het licht kunnen belemmeren. Als tijdens het onderzoek mocht blijken dat de darm niet schoon is, bestaat de mogelijkheid dat het onderzoek mislukt en overgedaan moet worden. Het is daarom heel belangrijk dat de darm tijdens het onderzoek goed schoon is.

Laatste update op: 29-01-2019