Coloscopie

Bij een coloscopie onderzoekt de arts de binnenzijde van de dikke darm met een soepele slang die via je anus wordt ingebracht. Om een goed zicht te krijgen, wordt lucht in je darmen geblazen. 

Wanneer een coloscopie?

Dit onderzoek laat toe afwijkingen op te sporen en weefselfragmentjes (biopsies) af te nemen voor analyse onder de microscoop. Bepaalde behandelingen kunnen ook op deze manier gebeuren, bijvoorbeeld: 

  • darmpoliepen verwijderen (weefselaangroeiingen die voorloper kunnen zijn van kanker)
  • bloedingen stelpen 
  • vernauwingen openmaken

Aandachtspunt

Aangezien je verdoofd bent geweest voor het onderzoek is het strikt verboden om na het onderzoek zelf te rijden of activiteiten uit te voeren die concentratie vereisen zoals bepaalde werkzaamheden (machines besturen, fijn werk) en dit gedurende de hele dag van het onderzoek. Het wordt ook afgeraden belangrijke documenten te ondertekenen, alcoholische dranken te nuttigen of slaapmedicatie te nemen tot de volgende dag. 

Je krijgt een brief mee voor je huisarts en/of verwijzend specialist met de eerste resultaten. De resultaten van afgenomen weefsel (biopsies of poliepen) worden nagestuurd naar de verwijzende arts of worden besproken op een vervolgraadpleging bij de specialist. Dan wordt zo nodig ook een voorstel gedaan voor een vervolgonderzoek.

Maak een afspraak

Om een afspraak te maken, kan je terecht op volgende nummers:

  • ZNA Hoge Beuken: 03 830 90 02 (dagziekenhuis) of 03 830 96 80 (afsprakenplanning)
  • ZNA Jan Palfijn: 03 640 28 60 (endoscopie, te bereiken tot 17.00 u.)
  • ZNA Middelheim: 03 280 30 03 (afsprakenplanning)
Laatste update op: 07-05-2024
Auteur(s): Team Gastro-Enterologie (Maag- en darmziekten)