Fertiliteitsonderzoeken

Vruchtbaarheidsonderzoek bij de vrouw

  • Een eerste klinisch onderzoek bij de vrouw wordt meestal gecombineerd met een bloedafname. Bedoeling is om de hormonale cyclus na te gaan en het bloed te controleren op infectieziekten (Rubella, Toxoplasma, Hepatitis B en C, HIV, Syfilis en Chlamydia).
  • Als het nodig is, wordt ook bloed geprikt voor erfelijkheidsonderzoek (karyotype, dragerschap voor mucoviscidose) en antisperma antistoffen.
  • Eventueel wordt ook een foto van de baarmoeder gemaakt (hysterosalpingografie).

Vruchtbaarheidsonderzoek bij de man

  • Bij de man wordt als eerste een spermastaal onderzocht.
  • Dit wordt aangevuld met een bloedonderzoek, om het bloed te controleren op infectieziekten (Hepatitis B en C, HIV, Syfilis en Chlamydia). 

Tijdens een eventuele behandeling zal de arts op regelmatige basis vragen dit bloedonderzoek te herhalen.

  • Als het nodig is, wordt ook bloed geprikt voor erfelijkheidsonderzoek (karyotype, dragerschap voor mucoviscidose).

Bijkomende onderzoeken

Op grond van de vastgestelde problematiek of van de resultaten van de eerste onderzoeken, kunnen nadien bijkomende onderzoeken uitgevoerd worden, zoals een diagnostische laparoscopie, hysteroscopie en/of kan een andrologisch consult worden aangeboden.

De specialisten voeren dergelijke onderzoeken binnen een zo kort mogelijke tijdspanne uit, zodat bij een volgende consultatie een te volgen therapie voorgesteld kan worden.

De verwijzende arts wordt steeds van de diagnose en de voorgestelde behandeling op de hoogte gebracht.

Bijkomende vruchtbaarheidsonderzoeken in detail

Laatste update op: 03-11-2022
Auteur(s): Team Fertiliteitscentrum (Centrum voor Reproductieve Geneeskunde)