Millin/Freyer/Hryntschak prostatectomie

Een prostaatobstructie is meestal het gevolg van een adenoom: een goedaardige aangroei van de prostaat in het prostaatkapsel. Hierdoor knijpt de prostaat als het ware de plasbuis toe en kunnen plasklachten ontstaan zoals: nachtelijk urineren, zwakke urinestraal, frequente kleine plasjes, plassen in 2 tijden, niet meer kunnen plassen,… Daarnaast kunnen ook andere problemen ontstaan zoals urineweginfecties, blaasstenen, achteruitgang van de nierfunctie en dergelijke. 

Wanneer een prostaatadenoom niet te groot is, kunnen we je prostaat via een endoscopische operatie uitschrapen. 

Wanneer je prostaatadenoom te groot is voor een endoscopische operatie, kunnen we via een klassieke open ingreep ofwel je prostaatkapsel (Millin), ofwel je blaas openen (Freyer of Hryntschak) om de obstructie te verwijderen. Omdat de prostaat niet volledig verwijderd wordt, wordt er nagenoeg geen schade toegebracht aan de sluitspier of aan de zenuwen verantwoordelijk voor de erecties. Stressincontinentie of erectiestoornissen komen dus nauwelijks voor bij deze operatie.

Laatste update op: 29-08-2019
Auteur(s): Team Urologie