Mindfulness voor jongeren

We worden de hele dag beziggehouden door gedachten en gevoelens en vaak reageren we in situaties als het ware automatisch en lijkt het alsof het niet anders kan. Het is dan net alsof iets in ons hoofd bepaalt hoe we ons voelen, wat we denken of wat we doen zonder dat we daar zelf invloed op hebben. Of het nu gaat om verdriet, reacties van boosheid, impulsief gedrag, piekeren, gespannen of rusteloos voelen, meestal lijken deze ons te overkomen en hebben we niet het gevoel daar iets te kunnen aan veranderen, waardoor we ons machteloos, neerslachtig of gefrustreerd gaan voelen.

Mindfulness is een bewustzijnstraining waarin je zelf leert invloed te hebben op wat je denkt, hoe je je voelt of hoe je reageert. Je leert hoe automatische reacties ontstaan en hoe je door het richten van je aandacht, bewust kan antwoorden in plaats van automatisch te reageren. Dit doen we met aandachtsoefeningen die gericht zijn op leren stilstaan bij wat er gebeurt, leren kijken naar en leren omgaan met wat zich aandient.

Voor wie?

Deze training richt zich tot jongeren (middelbare school) die willen leren omgaan met onrust en stress, depressieve gevoelens, angst, impulsiviteit en concentratiemoeilijkheden.

Verloop

 • De sessie bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur waarin de volgende thema’s aan bod komen:
  • wat is aandacht en hoe kan je die trainen?
  • thuis zijn in je lichaam
  • de adem
  • impulsieve reacties controleren
  • niet oordelend kijken naar een situatie, anderen en jezelf
 • Naast deze groepssessies oefen je zelf ook elke dag een kwartier met behulp van CD’s en een werkboek. Dit vraagt een serieuze inspanning, maar het  oefenen staat centraal in de training en is de enige manier om je de techniek eigen te maken.

Meer info

Leven in de maalstroom voor jongeren

Wat wordt behandeld

Laatste update op: 16-08-2019
Auteur(s): Team Stresskliniek - Mindfulnesstrainingen