NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test)

 

Bij een NIPT-test onderzoekt het laboratorium of er te veel DNA van de chromosomen 21, 18 en 13 aanwezig zijn in je bloed. Aangezien jouw bloed ook DNA van je ongeboren kind bevat, kan uit deze eenvoudige bloedtest blijken of je ongeboren kind het syndroom van Down heeft (of het syndroom van Edward of Patau).

Of de NIPT  zinvol is, of een andere keuze beter is, wordt met de gynaecoloog besproken.

Verloop

We nemen bloed af dat in het labo onderzocht wordt.

De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn. Bij een afwijkende uitslag zijn er sterke aanwijzingen dat je ongeboren kind het syndroom van Down heeft. Maar bij een afwijkende uitslag kan het ook voorkomen dat je baby toch geen afwijkingen heeft. Daarom is bij een afwijkende uitslag, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig als bevestiging van de NIPT-uitslag.

Wordt de NIPT terugbetaald?

Sinds 1 juli 2017 wordt de NIPT terugbetaald door het RIZIV vanaf 12 weken zwangerschap. De test kost 8,68 euro indien u aangesloten bent bij een Belgische ziekteverzekering. 
Niet in België verzekerde zwangere vrouwen kunnen eveneens een NIPT laten uitvoeren.  De kostprijs bedraagt 260 EUR.

Kom ik in aanmerking voor de NIPT?

NIPT is aangewezen in de volgende gevallen:

  • Bij moeders die ouder zijn dan 35 jaar
  • Als er trisomie 21 in de familie voorkomt
  • Als de combinatietest op verhoogd risico voor trisomie 21 (>1/300) wijst

De terugbetaling door het RIZIV vanaf 1 juli 2017 is echter voorzien voor elke zwangere vrouw, ongeacht haar leeftijd of familiegeschiedenis. 

Laatste update op: 18-12-2017
Auteur(s): Team Materniteit (Kraamafdeling)