Urethrotomie

Bij een urethrotomie heffen we een vernauwing in je plasbuis op.

In de plasbuis kunnen vernauwingen ontstaan, waardoor plassen moeizamer of soms helemaal niet meer gaat. Door de vernauwing kan je je blaas niet meer volledig ledigen en kan je blaasontstekingen krijgen.

Oorzaken

Een vernauwing van de plasbuis kan verschillende oorzaken hebben:

  • ontsteking in de plasbuis (bijvoorbeeld door Chlamydia)
  • anatomische aanleg (bijvoorbeeld kleppen in de plasbuis)
  • na een blaassonde of urologische ingreep via de plasbuis
  • na een ongeval (bijvoorbeeld met een val op de fietsstang)

Hierdoor ontstaat littekenweefsel dat je plasbuis vernauwt.

Als je arts een vernauwing vermoedt, zal hij bijkomend onderzoek voorschrijven in de vorm van een cystoscopie of eventueel een aanvullend onderzoek met contrastvloeistof (urethrografie).

Laatste update op: 16-08-2019
Auteur(s): Team Urologie