Vena spermatica embolisatie


Bij een vena spermatica embolisatie wordt onder röntgenstralen op de afdeling radiologie dit specifiek bloedvat (vena spermatica) afgesloten (embolisatie).  De ader (vena spermatica) die het bloed afvoert van een teelbal is te wijd en kronkelig. Er is sprake van een soort ‘spatader’ van de teelbal, dit wordt ook wel ‘varicocoele’ genoemd.  Een varicocoele kan de vruchtbaarheid verminderen. Ook kan dit pijn en een zwaar gevoel in de balzak veroorzaken. Doel van het onderzoek en behandeling is de klachten te verhelpen door de afwijkende ader(s) af te sluiten met kleine spiraaltjes.

Waarop moet u letten?

 • Het onderzoek gebeurt enkel op afspraak op basis van een verwijsbrief van uw arts. 
 • Een geldige verwijsbrief van uw arts is nodig (verplicht) voor het onderzoek. Breng uw verwijsbrief mee op de dag van het onderzoek.
 • U moet nuchter zijn voor het onderzoek start (minimum 4 uur). 
 • Het is belangrijk dat de blaas leeg is voor het onderzoek start.
 • Het onderzoek en behandeling duurt minstens 45 minuten. Na de behandeling verblijft u nog minimum 1uur op de afdeling radiologie. Hou hier rekening mee in uw planning. 
 • Indien u niet aanwezig kan zijn, gelieve tijdig te verwittigen. Zo kunnen we andere patiënten verder helpen (niet geannuleerde afspraken worden geregistreerd).

Voor een vena spermatica embolisatie kan worden uitgevoerd, vragen wij u om een melding te maken aan de verpleegkundige indien er sprake is van:

 • Mogelijke zwangerschap (als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neem dan reeds vooraf telefonisch contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg)
 • Contrastallergie (reacties op contrastmiddelen bij eerdere onderzoeken)
 • Medicatiegebruik: vooral belangrijk is het effect op de bloedstolling (bloedverdunners). Overleg hierover voor het onderzoek met uw behandelende arts.
 • Mogelijke nierfunctiestoornissen
 • Diabetes (suikerziekte)
 • Ziekte van Kahler
 • Schildklierstoornissen

Tijdens de uitvoering van het onderzoek wordt de aanwezigheid van een begeleider niet toegestaan. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan. Bij twijfel of vragen kunt u altijd terecht bij uw verwijzende arts.

Mogelijke ongemakken, risico’s en bijwerkingen:

 • De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto's is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.
 • Meestal zijn enkel de verdovingsprik voor het onderzoek en het afdrukken van de lies na het onderzoek onaangenaam. Soms kan de aangeprikte ader ook nog wat gevoelig zijn, maar in principe is het onderzoek verder pijnloos. 
 • Frequent is er een kortstondig spanningsgevoel in de onderbuik tijdens het emboliseren.
 • In zeldzame gevallen kan er ook een kleine nabloeding ter hoogte van de prikplaats optreden of kan er  een bloeduitstorting ontstaan ten gevolge van de behandeling.

Tijdens of na het inspuiten van een contrastmiddel kunnen de volgende effecten voorkomen: warmtegevoel, vreemde smaak in de mond of keel, soms tijdelijke misselijkheid en een vals aandranggevoel van urineren. Dit verdwijnt vanzelf na enkele minuten. Allergische reacties komen zelden voor. Bij een allergische reactie op jodiumhoudende contrastmiddelen kan je tijdelijk last hebben van:

 • niezen
 • papels
 • jeuk 
 • benauwdheid
 • zwelling van ogen, lippen of keel 

De nodige aandacht en procedures zijn steeds beschikbaar om allergische reacties op te vangen.

 

Waar kan je terecht?

Laatste update op: 16-03-2018
Auteur(s): Team Radiologie (Medische beeldvorming)