Outreaching in Antwerpen: zorgzaam over grenzen

Programma

8u30-9u : Onthaal

9u-9u20 : Zorgzaam binnen de landsgrenzen

Inleiding stand van zaken

Door Harmen Lecok, adviseur bij het Kabinet van Federaal Minister Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block inzake Geestelijke Gezondheidszorg, tabak -, alcohol- en drugsbeleid.

9u20-9u30 : Intermezzo met Antwerps Stadsdichter Maarten Inghels

9u30-10u15 Zorgzaam voor elkaar

"2a: wat kunnen we voor u doen?”

Door Prof. dr. Philippe A.E.G.  Delespaul is klinisch psycholoog, hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht en programmaleider Integrale Zorg bij Mondriaan. Welk model dient men te hanteren, hoe kunnen we modeltrouw bevorderen en betere samenwerking faciliteren zijn de kernvragen van deze lezing.

10u15-11u : Zorgzaam voor de ander

“Transculturele psychiatrie in Antwerpen”

Door dr. Winny Ang, zij is werkzaam als kinder-en jeugdpsychiater in Antwerpen. Tevens behaalde ze een MSc in Transcultural Psychiatry (Mc Gill University, Canada).
Als outreacher ga je aan huis en kom je in contact met een publiek met diverse culturele achtergronden. Zijn er cultuurspecifieke barrières te verwachten en hoe ga je hier als hulpverlener/GGZ mee om?

11u-11u10 : Intermezzo met Antwerps Stadsdichter Maarten Inghels

11u10-11u30 : Pauze

11u30-12u15 : Zorgzaam voor jezelf

“Grenzen patiënt-hulpverlenerrelatie”

Door dr. Jean-Louis Feys. Hij is hoofdgeneesheer en psychiater van het 2b team bij het PC Saint-Bernard in Manage.
Met deze lezing willen we de dialoog aangaan over de gevolgen van de verschuiving van de therapeutische patiënt-hulpverlenerrelatie en de uitdagingen voor de hantering van het therapeutisch kader.

12u15-12u30 :  Intermezzo met Antwerps Stadsdichter Maarten Inghels

12u30 -13u30 : Lunch +voorstelling programma MCTA webtool

13u30-15u: Zorgzaam over zorgstructuren

"Van getrapte naar gestroomlijnde zorg”

Aan de hand van een debat gaan lokale beleidsvertegenwoordigers van het SaRA netwerk in gesprek over de uitdagingen die de vermaatschappelijking van zorg met zich meebrengen.

15u-15u30 : Pauze

15u30-16u30 : Slotlezing 

Door Professor dr. Niels C.L. Mulder. Hij is psychiater in een ACT-team te Rotterdam, professor in volksgezondheid, daarnaast is hij de voorzitter van het bestuur van de ‘European Assertive Outreach Foundation’.

16u30-17u : Afsluitend woord

17u-…: Netwerkcafé.

Laatste update op: 22-09-2017