Fertiliteitscentrum: de verschillende behandelingen

Deze video geeft een overzicht met de vruchtbaarheidsbehandelingen die ZNA aanbiedt.

Eerst is er de voorbereiding op de fertiliteitsbehandeling, namelijk de cyclusmonitoring en de bloedafname. We zien een verpleegster bloed afnemen bij een jonge vrouw. Nog bij de voorbereiding van de fertiliteitsbehandeling hoort de hormonenbehandeling. We zien dezelfde verpleegster dezelfde vrouw een inenting met hormonen geven.

Intra-Uteriene Inseminatie

We zien een koppel in een ziekenhuisgang wandelen.

De vraag ‘Hoe weet ik dat het staal van mijn man wordt gebruikt?’ verschijnt op het scherm.
Het koppel wandelt en stopt bij een toogje. De man zet daar een potje op en legt er een formulier neer. Op het scherm verschijnt de tekst ‘Sperma afgeven’ met daarbij  ‘Alle gebruikte materialen worden gelabeld met namen’. Bij elke afgewerkte stap zijn er meerdere controles ingebouwd.

We zien een staal met een roze vloeistof in en een naam erop. De vraag ‘ Waarom heeft het spermastaal een roze schijn ?’ verschijnt op het scherm.

We zien vervolgens laboranten die met de stalen bezig zijn. 
Als antwoord staat er ‘Het gebruikte wasmedium bevat een pH-indicator. Zo kunnen we de zuurtegraad in het oog houden.

We zien een laborant een vloeistof toevoegen aan de stalen. Vervolgens loopt hij naar een centrifuge en haalt er iets uit. Hij gaat terug naar zijn eerdere plek en maakt het staal klaar voor inseminatie. Dat staat zo op het scherm.

Het staal wordt in een spuit gebracht en die spuit overhandigt hij aan een verpleegster, die het koppel roept en verder uitleg geeft. De vraag ‘Hoeveel kans is er op zwangerschap’ verschijnt op het scherm.

De slaagkans met partner: 10%
De slaagkans met donor: 20,8%

In vitro fertilisatie

We zien het koppel in aangepaste kledij. De vrouw ligt. Aan haar voeteneinde is er de arts. De vraag ‘Mag mijn partner erbij zijn?’ verschijnt op het scherm. Het antwoord is: de partner mag haar ondersteunen tijdens de pick up van de eicellen. De vraag ‘doet de pick up van de eicellen pijn?’ heeft als antwoord: Pick up kan gebeuren onder lokale verdoving of lichte algemene sedatie. De pick up is doorgaans minder pijnlijk dan verwacht.

We zien een verpleegster met een de eicellen van de pick up naar een laborant wandelen die het in een schaaltje giet en vervolgens onderzoekt met een microscoop. Hij haalt er de eicellen uit met een pipet.

We zien een laborante het spermastaal onderzoeken en verdunnen. Vervolgens worden de eicellen aan het medium toegevoegd.

De kans op bevruchting bedraagt 71 %.

In het onderdeel ‘embryscoring’ wordt de embryoselectie gemaakt en gemonitord. Een laborante neemt het staal met embryo’s uit een koeling. Vanaf de eerste dag dat de eicel bevrucht is, wordt er dagelijks naar elk embryo gekeken. Op basis van hoe goed de celdeling verloopt, wordt het beste embryo gekozen voor de transfer.

Daarna wordt de geselecteerde embryo terug opgezogen voor terugplaatsing. We zien de injectie bij de vrouw. De kans op een doorgaande zwangerschap is 30,3%.

Intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)

Eerst wordt het spermastaal beoordeeld.

De vraag ‘Kan je zien of het een meisje is?’ verschijnt op het scherm. Aan een zaadcel, eicel of embryo kan je niet zien of het een jongen of meisje wordt.

Het sperma wordt getest op beweeglijkheid en concentratie.

Wat is het verschil tussen IVF en ICSI?
Bij IVF worden een aantal zaadcellen bij een eicel gebracht. Bij ICSI wordt er 1 zaadcel in een eicel geïnjecteerd.

De bevruchting van de eicel d.m.v. injectie. We zien een laborant dit uitvoeren.
De kans op doorgaande zwangerschap bij deze techniek bedraagt 31,2%

Bewaring van embryo’s

De andere embryo’s van goede kwaliteit worden ingevroren via de ‘vitrificatie’ techniek.

Het embryo wordt in een strootje ingeladen dat vervolgens in vloeibaar stikstof wordt ondergedompeld. Daarna worden ze opgeslagen in vloeibare stikstoftanks bij een temperatuur van
-196°c, de zgn. cryoruimte. Daar mogen ze 5 jaar lang bewaard worden volgens de wet.

We zien een laborante de embryo’s in de cryoruimte zetten.
Het overlevingspercentage na ontdooiing van de embryo’s bedraagt 92,7%.
De kans op doorgaande zwangerschap bij een cryotransfer bedraagt 21,9%.

Laatste update op: 11-08-2021