Eiceldonatie

De stappen bij het tot stand komen van eiceldonatie zijn:
De eiceldonor schenkt de eicellen anoniem aan het fertiliteitscentrum.
Deze anoniem geschonken eicellen worden bevrucht met zaadcellen van de mannelijke partner van de eicelacceptor.
De hierdoor verkregen embryo(‘s) worden teruggeplaatst in de baarmoeder van de eicelacceptor
Overtollige embryo’s worden ingevroren.

Kruisdonatie

Omdat er een groot tekort is aan vrijwillige eiceldonoren, wordt van het acceptorkoppel verwacht dat zij zelf een eiceldonor aanbrengen.

Die zal anoniem doneren voor een ander acceptorkoppel. Op deze (anonieme) manier worden de gedoneerde eicellen gekruist zodat de anonimiteit tussen acceptoren en donoren gewaarborgd blijft (= kruisdonatie).

Deze manier geniet de voorkeur hoewel gekende eiceldonatie mogelijk is.

Gekende donatie aanvragen

Aanvragen voor gekende donatie worden geval per geval overwogen. De eiceldonor zal een IVF-procedure dienen te ondergaan om eicellen te kunnen afstaan.

Laatste update op: 15-04-2016