Eiceldonatie

Als er een eicelprobleem is, kan je op ons centrum een beroep doen voor eiceldonatie met gekende donor. Dat betekent dat je zelf iemand aanbrengt die eicellen aanlevert. Aanvragen voor gekende donatie worden geval per geval overwogen. De eiceldonor zal een IVF-procedure dienen te ondergaan om eicellen te kunnen afstaan.

 

Laatste update op: 19-10-2022