Spermadonatie

Donorsperma biedt een uitkomst:

  • voor paren van wie de man geen of bijna geen spermacellen produceert.
  • voor paren bij wie verhinderd moet worden dat een genetische afwijking wordt doorgegeven aan het kind dat ze verwekken.
  • voor lesbische paren
    Door de veranderingen in de maatschappelijke normen en waarden rond relatie, seksualiteit en gezinsvorming, wordt het ZNA fertiliteitscentrum meer en meer geconfronteerd met vragen van lesbische paren. Al deze aanvragen worden met de nodige zorg en aandacht behandeld.

Bij spermadonatie is de verhouding tussen vraag en aanbod iets meer in evenwicht dan bij eicel- en embryodonatie. De verklaring hiervoor is eenvoudig: sperma kan nu eenmaal gemakkelijk en vaak worden geproduceerd en ingevroren ter bewaring.

Door de verstrenging van de wetgeving (6 juli 2007) waardoor slechts een beperkt aantal vrouwen met het sperma van dezelfde donor mag worden bevrucht, dreigt ook hier de vraag het aanbod stilaan te overstijgen.

Sperma doneren 

De spermadonoren hoeven voor de donatie geen behandeling te ondergaan.

Het enige wat van hen verwacht wordt, is dat ze drie tot vijf dagen geen zaadlozing hebben en dat ze zich verplaatsen om het spermastaaltje te produceren of af te leveren.

Uiteraard worden de kandidaat-donoren gescreend vooraleer zij in aanmerking komen om te doneren.

Laatste update op: 15-04-2016