Zwanger worden

Is een vrouw na één jaar onbeschermde seksuele omgang nog niet zwanger, dan vermoeden we een vruchtbaarheidsprobleem. We spreken dan ook over verminderde vruchtbaarheid.

De medische wereld gebruikt die tijdsgrens van één jaar als beginpunt van eventuele onderzoeken naar de oorzaken. Maar in sommige gevallen gaan de specialisten over tot een snellere evaluatie van de vruchtbaarheid overgegaan. 

Dit is het geval:

  • wanneer de medische voorgeschiedenis van man of vrouw aangeeft dat er ernstige vruchtbaarheidsproblemen kunnen aanwezig zijn;
  • in functie van de leeftijd van de vrouw: naarmate de leeftijd van de vrouw toeneemt, neemt het aantal eicellen af en vermindert de kwaliteit van die eicellen.

Contact

Kostprijs van een behandeling

Er wordt wel eens gezegd dat een fertiliteitsbehandeling gratis is, maar dat is niet helemaal juist. Enkel de laboratoriumkosten worden volledig ten laste genomen van de ziekenfondsen.

Een overzicht van de kostprijs van fertiliteitsbehandelingen

Laatste update op: 10-08-2021