Psychologie

Naast alle medische en technische aspecten van de behandeling waakt het ZNA Fertiliteitscentrum ook over het persoonlijk welzijn en de emotionele gezondheid van elke patiënt of van het koppel. Jarenlange ervaring leert namelijk dat psychologische zorg een belangrijk luik in de multidisciplinaire aanpak is die de zwangerschapscijfers positief beïnvloedt. 

Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs bestaat dat de emotionele toestand de vruchtbaarheid kan beïnvloeden, geven sommige onderzoeken wel een verband aan. Als het lichaam lang bloot staat aan spanningen of stress, dan blijft het daar zeker niet ongevoelig voor. 

Het centrum werkt dan ook nauw samen met een groepspraktijk van psychologen en psychiaters. Daar kunnen koppels gedurende de behandeling van hun vruchtbaarheidsproblemen naar verwezen worden voor emotionele en psychologische ondersteuning en opvang.

Wanneer koppels beroep moeten doen op alternatieve mogelijkheden om zwanger te worden, zal de behandelende gynaecoloog hen eveneens doorverwijzen voor psychologische begeleiding. Bijvoorbeeld wanneer wordt overgegaan tot gebruik van donorsperma, donoreicellen of embryo’s afgestaan voor donatie kunnen koppels daar terecht met vragen over anonimiteit, ouder-kind relatie, impact op de partnerrelatie, acceptatie… 

Ook in geval van seksuele problemen is deze begeleiding aangewezen.

Laatste update op: 12-08-2021