Het vruchtbaarheidstraject


 

Wanneer - na één jaar kinderwens - de zwangerschap uitblijft, kan onderzoek verheldering brengen.

Na doorverwijzing door de gynaecoloog, huisarts, uroloog of op eigen initiatief komt een patiënt bij ZNA Fertiliteit terecht.

 

Stappen van het vruchtbaarheidstraject

Eerste consultatie 

Het vruchtbaarheidstraject bij ZNA Fertiliteit start met een eerste consultatie bij een van de gynaecologen in het centrum. Koppels komen steeds samen op consultatie. Door een gesprek brengen we de algemene gezondheid van jou als patiënt of jullie als koppel in beeld, net als vruchtbaarheidsbeperkende factoren in de voorgeschiedenis van de patiënte(n).

Fertiliteitsonderzoeken en diagnose 

De eerste fertiliteitsonderzoeken die de specialisten uitvoeren zijn: 

 

Bespreking 

De resultaten van de onderzoeken worden besproken in een vervolggesprek. In dat gesprek kunnen ook extra onderzoeken voorgesteld worden of een behandeling op jouw maat.

 

Laatste update op: 23-11-2022