Normale vruchtbaarheid

Een goede kennis van het normale vruchtbaarheidsproces is belangrijk om een duidelijk inzicht te krijgen in de vruchtbaarheidsproblematiek en/of om de inhoud van een fertiliteitsbehandeling volledig te kunnen volgen.

Spontane menstruele cyclus

Een spontane menstruele cyclus, waarvan de eerste cyclusdag per definitie de eerste dag van de maandstonden is, bestaat uit drie fasen:

Fase 1 - de folliculaire fase

Wordt gekenmerkt door de rijping van één dominante, rijpe follikel ter hoogte van één der beide ovaria (eierstokken). Gelijktijdig hiermee ontwikkelt zich het baarmoederslijmvlies waar het latere embryo zich innestelt.

Fase 2 - de eigenlijke ovulatoire fase 

De eicel zelf ondergaat zeer belangrijke rijpingsveranderingen en komt uiteindelijk vrij in de buikholte om in normale omstandigheden door een eileideruiteinde opgepikt te worden.

Fase 3 - de luteale fase 

Wordt genoemd naar het gele lichaam (corpus luteum) dat onder meer noodzakelijk is voor de implantatie en het in stand houden van een eventuele jonge zwangerschap.

Fase 1 en fase 2 zijn van elkaar gescheiden door de zogenaamde ‘LH-piek’, het hormoon dat de ovulatoire fase uitlokt.

De duur van de cyclus kan variëren tussen 25 en 35 dagen en toch een goede ovulatie omvatten.

Verloop van een normale bevruchting

Een succesvolle bevruchting vereist:

  • een voldoende hoge concentratie beweeglijke spermacellen, met een normale vorm,
  • een optimaal tijdstip voor normale intieme betrekkingen in functie van de vrijgekomen rijpe eicel. 
    Het embryo moet namelijk op het juiste ogenblik naar de baarmoeder vervoerd worden, waar de omgeving gunstig moet zijn voor de innesteling.

De stappen bij het tot stand komen van een normale zwangerschap zijn:

  • Coïtus met kwalitatief goed sperma en het optimale tijdstip voor intieme betrekkingen
  • Transport van zaadcellen en eicellen
  • Ovulatie of eisprong 
  • Fertilisatie of bevruchting
  • Implantatie of innesteling

Ken je graag meer details over het normale bevruchtingsproces? Die vind je in onze algemene brochure.

Laatste update op: 12-08-2021