Verminderde vruchtbaarheid

Blijft zwangerschap na minstens één jaar van sexuele omgang, zonder enige vorm van geboortebeperking, nog steeds uit, dan spreken we over verminderde vruchtbaarheid.

Oorzaken

De oorzaken van verminderde vruchtbaarheid kunnen zowel bij de man als bij de vrouw te vinden zijn, maar ze kunnen ook het resultaat zijn van een samenspel tussen beiden.

Bij ongeveer 15% van alle koppels met vruchtbaarheidsproblemen kan geen duidelijke oorzaak aangeduid worden.

Dit wil echter niet zeggen dat er geen behandeling mogelijk is.

Het ZNA Fertiliteitscentrum is gespecialiseerd in alle aspecten van vruchtbaarheidsonderzoeken en vruchtbaarheidsbehandelingen en begeleidt mensen met een kinderwens continu doorheen het hele vruchtbaarheidstraject.

De multidisciplinaire aanpak binnen ZNA Fertiliteit zorgt er bovendien voor dat geen enkel aspect over het hoofd wordt gezien.

Laatste update op: 15-04-2016