Cardiale revalidatie | ZNA
Home » Behandelingen » Cardiale Revalidatie

Cardiale revalidatie

Revalidatie vormt een belangrijk onderdeel van het herstelproces na een hartziekte, interventie of operatie aan het hart.

Werd je opgenomen in het ziekenhuis door een hartprobleem?

Dan heb je de gewoonte om nadien, net als vroeger, je hart te sparen en inspanningen te vermijden. Toch is dat net niet de bedoeling. Studies tonen aan dat dit zorgt voor een trager en onvolledig herstel, voor een langere arbeidsongeschiktheid en voor minder levenskwaliteit.

Om die negatieve gevolgen te vermijden, volg je dus best een revalidatieprogramma. Het Hartcentrum ZNA biedt dit aan in ZNA Middelheim en ZNA Jan Palfijn.

Verloop van de cardiale revalidatie

Nog tijdens de opname in het ziekenhuis komt iemand van het cardiale revalidatie-team bij je langs. Je krijgt dan meer informatie over je toekomstige revalidatie en we brengen de administratie alvast in orde.

Kom je in aanmerking voor het revalidatieprogramma? Dan zorgt je ziekenfonds voor een ruime tussenkomst in de kosten van deze nazorg. Je betaalt enkel het remgeld. Concreet betekent dit dat je per revalidatiesessie slechts 3,60 euro betaalt.

Hoe verloopt de revalidatie?

Voor je met je revalidatieprogramma start, moet je een fietsproef doen. Op basis van die resultaten kan het revalidatieteam, in overleg met de cardioloog, de training afstemmen op je specifieke noden.

We herhalen deze fietsproef nog eens tijdens en op het einde van je revalidatie. Zo kunnen we, indien nodig, je training steeds op een veilige en verantwoorde manier aanpassen.

Het revalidatieprogramma omvat

 • 2 tot 3 trainingssessies per week, onder leiding van een kinesitherapeut
 • in totaal 45 sessies van telkens 60 minuten - het programma eindigt ten laatste 6 maanden na de hospitalisatie
 • enkele multidisciplinaire momenten waarin je - individueel of in groep - advies krijgt van onze diëtist, klinisch psycholoog en sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werker

Tijdens het revalidatieprogramma

 • volg je een individueel aangepaste fysieke training om weer veilig te starten met sporten. De kinesisten begeleiden je tijdens elke revalidatiesessie.
 • krijg je persoonlijk voedingsadvies en begeleiding bij de toepassing ervan
 • kan je op aanvraag in begeleiding gaan bij onze klinisch psycholoog: samen met jou wordt bekeken waar je het moeilijk mee hebt en wat je nodig hebt om hier verder mee aan de slag te gaan
 • volg je op aanvraag rookstopbegeleiding 
 • kan je terecht bij een sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werker voor vragen omtrent administratie, vervoer, ziekte-attesten, ...
 • word je opgevolgd door onze revalidatiecardiologen

Waar volg je de revalidatie?

Binnen Hartcentrum ZNA kan je het hartrevalidatieprogramma volgen in ZNA Middelheim en in ZNA Jan Palfijn
Contact : 

 • Cardiale revalidatie ZNA Middelheim: 03 280 41 40
 • Cardiale revalidatie ZNA Jan Palfijn: 03 800 60 31

Afhankelijk van jouw woonplaats en voorkeur bekijken we samen wat de beste optie is.