TAVI | ZNA

TAVI

Wat is een TAVI of transkatheter aortaklepimplantatie?

Als je aortaklep ernstig vernauwd is, geeft dit een extra belasting aan het hart, waardoor het harder moet pompen. Zonder behandeling verhoogt zo’n ernstige vernauwing de kans op overlijden fors.

Vroeger kon deze vernauwing enkel behandeld worden via chirurgie. De aortaklep werd dan vervangen door een metalen of biologische kunstklep. De laatste jaren kan deze vernauwing ook behandeld worden via een transkatheter aortaklepimplantatie - kortweg TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation). De cardioloog implanteert dan een nieuwe biologische hartklep, vastgemaakt in een metalen stent, langs een katheter (een hol flexibel buisje) die via de slagader in de lies naar het hart wordt gebracht. 

De ingreep is veel minder ingrijpend dan klassieke chirurgie, waardoor ze vooral uitgevoerd wordt bij patiënten bij wie de openhartoperatie te risicovol is, bijvoorbeeld door een hogere leeftijd of aanwezige ziektes.

Hoe verloopt de behandeling? 

 • Je moet nuchter zijn voor deze behandeling. Afhankelijk van de resultaten van je scan gebeurt de ingreep onder lokale of algemene anesthesie.
 • Als de ingreep onder algemene verdoving gebeurt, krijg je een masker met zuurstof en slaapmedicatie. Er komt dan een beademingstube in de luchtpijp en in de slokdarm wordt een buisje geschoven om via echografie de positie en werking van de nieuwe hartklep te bekijken. Dit kan na de ingreep een ruw gevoel in de keel geven.
 • De ingreep vindt plaats in de katheterisatiezaal (cathlab) in een steriele omgeving.
 • Via je halsader wordt een tijdelijke pacemaker geplaatst. Als het hartritme goed is, mag deze er 24 uur na de plaatsing terug uit.
 • De arts prikt je liesslagader aan om langs daar, via een of meerdere korte holle buisjes (sheaths), de katheter tot in het hart te schuiven.
 • Via deze katheter brengt de arts het klepsysteem dat samengedrukt zit in een metalen frame (stent) naar de plaats van de zieke hartklep. Daar ontplooit de nieuwe klep zich en duwt zo de oude klep tegen de wand. Deze  nieuwe aortaklep neemt onmiddellijk de functie over van de oude klep.
 • Na deze procedure verwijdert de arts de katheter en wordt het bloedvat gehecht. De ingreep duurt 2 tot 3 uur.
 • Na de implantatie blijf je de eerste nacht op de dienst Intensieve zorg, zodat we je goed kunnen observeren.
 • Is je toestand stabiel, dan mag je daarna naar de gewone verpleegafdeling. Je blijft 4 tot 7 dagen in het ziekenhuis.
 • Na deze ingreep mag je een maand niet met de wagen rijden.
 • Tijdens de ziekenhuisopname en ook nadien volgt een revalidatieperiode.
Laatste update op:
13/04/2021
Auteur(s): Team Hartcentrum ZNA