Hypertensie | ZNA
Home » Hartziekten » Hypertensie

Hypertensie

Wat is hypertensie?

Hypertensie of hoge bloeddruk treedt op wanneer de druk in de grote bloedvaten te hoog is.

Een te hoge bloeddruk geeft een verhoogd risico op hart- en bloedvatziekten.

Bij het nemen van de bloeddruk worden 2 waarden gemeten, uitgedrukt in millimeter kwikdruk (mmHg):

  • de bovendruk of systolische bloeddruk. Deze druk wordt gemeten wanneer de hartspier samentrekt om het bloed uit het hart weg te stuwen.
  • de onderdruk of diastolische bloeddruk. Deze druk wordt gemeten wanneer de hartspier ontspant om zich opnieuw met bloed te vullen.

Er is sprake van hypertensie wanneer de bovendruk gemiddeld hoger is dan 140 mmHg en/of de onderdruk gemiddeld hoger is dan 90 mmHg. De diagnose moet gebaseerd zijn op meerdere metingen. Bij twijfel kan er een 24-uursbloeddrukmeting uitgevoerd worden.

Klachten

Meestal geeft een verhoogde bloeddruk geen lichamelijke klachten. Alleen bij langdurige en extreem hoge bloeddruk kunnen hoofdpijn, oorsuizingen, gezichtsproblemen, vermoeidheid en/of neusbloedingen optreden. Langdurige hypertensie kan aanleiding geven tot hart- en bloedvatziekten (hartaanval, beroerte, nier- en oogbeschadiging).

Oorzaken

Bij 95% van de patiënten is er geen directe oorzaak voor de hypertensie te vinden. Er wordt dan gesproken over essentiële of primaire hypertensie. Er zijn wel verschillende risicofactoren die een verhoogde bloeddruk in de hand kunnen werken, zoals roken, ouderdom, alcohol, overgewicht, overmatige zoutinname, weinig lichaamsbeweging, erfelijkheid en stress.

Bij secundaire hypertensie is de oorzaak van de hoge bloeddruk wel bekend. Het gaat dan om:

  • nierziekte
  • vernauwing van de nierslagader of de aorta
  • zeldzame hormonale aandoeningen
  • slaapapneu
  • bijwerking van medicatie (cortisone, hormonen, neusdruppels, ...)

Behandeling

  • preventie: een gezonde levensstijl (stoppen met roken, een gezonde, gevarieerde voeding, zoutbeperking, voldoende lichaamsbeweging en gewichtsverlies)
  • bloeddrukverlagende medicatie
Laatste update op:
12/04/2021
Auteur(s): Team Hartcentrum ZNA