DSE - dobutamine stress-echocardiografie | ZNA

DSE - dobutamine stress-echocardiografie

Wat is een dobutamine stress-echocardiografie?

Tijdens een dobutamine stress-echocardiografie onderzoekt de cardioloog de doorbloeding van je hart tijdens inspanningen.

Omdat je zelf onvoldoende lichamelijke inspanningen kunt leveren tijdens een fietsproef, zal je via een infuus Dobutamine® toegediend krijgen. Dit geneesmiddel doet je hart sneller en krachtiger slaan, net als bij een lichamelijke inspanning.

Ondertussen maakt de cardioloog bewegende beelden van je hart.

Afwijkende bewegingspatronen kunnen wijzen op hartproblemen.

 

  Hoe verloopt het onderzoek?

  • Je moet niet nuchter zijn, maar soms mag je 24 uur voor het onderzoek geen medicatie nemen die je hartritme vertraagt. Check dit vooraf met je arts.
  • Je legt je met ontbloot bovenlichaam op de onderzoekstafel.
  • De verpleegkundige zal een infuus aanbrengen in je arm, een hartfilmpje of ECG nemen en je bloeddruk meten.
  • De arts zal dan eerst echobeelden van je hart maken terwijl je in rust bent.
  • Daarna krijg je via het infuuspompje geleidelijk het geneesmiddel Dobutamine® toegediend, tot je hart het gewenste hartritme heeft. Ondertussen maakt de arts op regelmatige tijdstippen echobeelden en meet de verpleegkundige regelmatig je bloeddruk en hartritme.
  • De test eindigt wanneer de gewenste hartslag wordt bereikt, of wanneer de cardioloog beslist het onderzoek te onderbreken, omdat er complicaties, zoals hoofdpijn, kortademigheid, pijn op de borst, ernstig verhoogde bloeddruk, … optreden.
  • Als je hartslag en bloeddruk weer normaal zijn, mag je naar huis. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur
  • Je mag na het onderzoek niet met de auto rijden en plant ook beter geen activiteiten meer.
  Laatste update op:
  12/04/2021
  Auteur(s): Team Hartcentrum ZNA