Uitgebreide onderzoeken | ZNA
Home » Op raadpleging » Onderzoeken » Uitgebreide Onderzoeken

Uitgebreide onderzoeken

Het kan dat je cardioloog een bijkomend onderzoek aanvraagt om de oorzaak van een bepaalde hartziekte of -klacht te achterhalen. Deze uitgebreidere onderzoeken worden uitgevoerd tijdens een gespecialiseerde raadpleging of eventueel tijdens een korte opname.

Om je een beeld te geven van wat je kan verwachten, omschrijven we op de volgende pagina’s het verloop van enkele veel voorkomende uitgebreide onderzoeken.