Familiale hypercholesterolemie | ZNA
Home » Op raadpleging » Raadplegingen » Familiale Hypercholesterolemie

Familiale hypercholesterolemie

Familiale hypercholesterolemie is een erfelijke aandoening die zorgt voor zeer hoge cholesterolwaarden.

Dit durft nog te vaak onopgemerkt te blijven.

Nochtans is een correcte diagnose en tijdige behandeling erg belangrijk, omdat de aandoening een verhoogd risico geeft op een hartinfarct, beroerte en/of vaatziektes op jonge leeftijd. Door tijdig in te grijpen met cholesterolverlagende middelen kunnen we de gezondheidsrisico's sterk verminderen.

Wat doen we?

In Hartcentrum ZNA is alle noodzakelijke expertise aanwezig om deze aandoening tijdig op te sporen en te behandelen. Heeft jouw huisarts een vermoeden dat er bij jou sprake is van familiale hypercholesterolemie door een fors te hoge cholesterolwaarde, of heeft iemand in je familie deze aandoening? Dan kan je terecht bij 1 van onze cardiologen.

Het doel is om snel de correcte diagnose te stellen en de behandeling tijdig te starten.De cardioloog zal een risicoscore (DLCN) opstellen en bij een hoge score (met hoge kans op familiale hypercholesterolemie) wordt bekeken of een bloedname met genetisch onderzoek nodig is. Hou er rekening mee dat deze bevestigende diagnose zo’n 3 tot 4 maanden in beslag kan nemen.

Omdat familiale hypercholesterolemie erfelijk is, screenen we ook je familieleden. Ben je in de eerste graad verwant met iemand die hiermee kampt (je broer, zus, moeder, vader of kind)? Dan is er 50% kans dat ook jij deze aandoening hebt. Is de diagnose bij jou gesteld en is het nodig om een familiestamboom op te stellen en aanvullend genetisch onderzoek uit te voeren, zodat we alle dragers in je familie kunnen detecteren en optimaal behandelen? Dan kun je terecht op onze cardiogenetica-raadplegingen.

Op raadpleging

Je kan voor een hartnazicht in kader van vermoeden familiale hypercholesterolemie bij ons terecht in:

 Zo nodig word je doorverwezen naar de cardiogenetica-raadpleging voor familiescreening bij dr. Gaëlle Vermeersch.

Laatste update op:
12/04/2021
Auteur(s): Team Hartcentrum ZNA