Hartfalenkliniek | ZNA
Home » Op raadpleging » Raadplegingen » Hartfalenkliniek

Hartfalenkliniek

Hartfalen is een verzamelnaam voor ziektebeelden waarbij het hart haar voornaamste taak (voldoende bloed rondpompen om je weefsels en organen van zuurstof te voorzien) niet meer goed uitvoert.

De laatste jaren stijgt het aantal patiënten met hartfalen fors.

Hartcentrum ZNA heeft een hartfalenkliniek met gespecialiseerde hartfalenverpleegkundigen.

 

Wat doen we?

In onze hartfalenkliniek zorgen we voor een optimale ondersteuning en opvolging van onze patiënten met hartfalen. Naast correcte medicatie, gebaseerd op de meest recente richtlijnen, focussen we ook op een uitgebreide educatie en begeleiding. Onze hartfalenverpleegkundigen volgen je nauwgezet op, ook nadat je uit het ziekenhuis ontslagen bent. Hiervoor gebruiken ze onder meer een digitaal monitoringsysteem met daarin ook een hartfalendagboek.

Het doel is een heropname in het ziekenhuis voorkomen en je levenskwaliteit verbeteren.
Hiervoor zetten we in op:

 • Educatie
  Al tijdens je opname start je samen met de hartfalenverpleegkundige aan je (digitale) hartfalendagboek en leggen we uit hoe je dit straks thuis moet gebruiken. Na je opname kan je ook telefonisch of tijdens een raadpleging bij de hartfalenkliniek terecht voor extra uitleg en begeleiding. We leren je ook de ‘alarmsymptomen’ (kortademigheid, gewichtstoename, vermoeidheid, gezwollen benen, …) herkennen, zodat je snel een afspraak kunt maken.
   
 • Optimalisatie van de behandeling
  We starten tijdens je opname de nodige medicatie op om de pompfunctie van je hart te ondersteunen en vochtophoping te vermijden. Ook het volgen van hartrevalidatie maakt deel uit van de behandeling. Soms zijn er daarnaast ook nog andere ondersteunende behandelingen nodig, zoals het plaatsen van een defibrillator of een cardiale resynchronisatie therapie. In uitzonderlijke gevallen, bij zeer ernstig hartfalen, kan een harttransplantatie noodzakelijk zijn.
   
 • Coördinatie van de zorg
  Vanuit de hartfalenkliniek zorgen we voor duidelijke communicatie met je huisarts en eventueel andere zorgverleners, zoals thuisverpleegkundigen. We geven concrete informatie over medicatie, dosering, vocht- en/of zoutbeperking en lichaamsbeweging.

Op raadpleging

Ons hartfalenteam bestaat uit prof. dr. Gilles De Keulenaer en dr. Edgard Prihadi, bijgestaan door de hartfalenverpleegkundigen Soraya Ahouari en Conny Vermeulen. Zij bepalen op basis van je aandoening en klachten hoe vaak je op raadpleging moet komen.

Meestal zien we je graag 1 à 2 weken na je ontslag uit het ziekenhuis al een eerste keer terug. Evolueert alles gunstig, dan volgen de raadplegingen om de 6 maanden. Bij een plotse toename van klachten (kortademigheid, gewichtstoename, vermoeidheid, gezwollen benen,...) word je weer sneller op raadpleging verwacht, zodat de medicatie en dosering kan worden aangepast. 

Laatste update op:
13/04/2021
Auteur(s): Team Hartcentrum ZNA