Infectiepreventie door het Hospital Outbreak Support Team

ZNA heeft sinds 2021 samen met GZA een Hospital Outbreak Support Team (HOST). Dat focust zich op infectiepreventie en het antibioticabeleid in woonzorgcentra die functioneel verbonden zijn aan ZNA en GZA Ziekenhuizen. Ook de eerstelijnszorg, zoals een huisartsenpraktijk, kan bij HOST terecht voor richtlijnen, training en materiaal om infecties te voorkomen. De COVID-pandemie leerde immers dat een continue inzet daarvoor essentieel is. 

Zo dragen ZNA en GZA Ziekenhuizen hun steentje bij aan de gezondheid en veiligheid van patiënten en bewoners in verschillende zorginstellingen. HOST gaat creatief aan de slag met de bestaande werkingen om ze te empoweren en wil tegelijk de individualiteit van iedere instelling respecteren. 

Hoe kan HOST ZNA-GZA jouw instelling van dienst zijn? 

Het HOST-team neemt de vijf bouwstenen van een sterk infectiepreventiebeleid onder de loep: 

 1. richtlijnen en procedures, 
 2. educatie en training, 
 3. infrastructuur en materiaal, 
 4. monitoring, audit en feedback, 
 5. surveillance.

HOST ZNA-GZA werkt in vier stappen om zo veel mogelijk aan jullie individuele noden te kunnen voldoen:

 1. De bestaande situatie op vlak van infectiepreventie in jullie instelling in kaart brengen. Wat kan HOST van jullie leren? Waar zijn jullie kwetsbaar? 
 2. Vervolgens zoeken we samen naar sleutels tot een duurzame versteviging van jullie infectiepreventiestructuur. We zoeken naar mogelijke verbeteringen op basis van jullie sterktes en kwetsbaarheden.
 3. Ten derde begeleidt HOST de implementatie van die vernieuwingen. We bekijken hoe we de voorgenoemde sleutels kunnen omzetten in de praktijk.  
 4. Ten slotte is ons team permanent beschikbaar voor advies of voor hulp bij acute problemen, zoals een uitbraak.

 

Drie gemotiveerde medewerkers: 

 • Fenia van den Brande: vervult de rol van HOST-verpleegkundige. Die taak combineert ze met een opleiding tot master in de verpleegkunde. Naast concrete ervaring als verpleegkundige neemt Fenia ook haar ervaring als opleidingscoördinator en projectmedewerker mee. Mensen enthousiast maken voor kwaliteitsvolle zorg is haar grote passie. Dat doet ze door dagelijks haar eigen enthousiasme in te zetten, en door niet in problemen maar in mogelijkheden te denken.
 • dr. Sam Van Goethem: zal het team vervoegen als HOST-arts. Vanwege zijn interesse in infectieziekten en wetenschap studeerde dr. Van Goethem (afgestudeerd in 2017) klinische biologie bij. Hij volgt ook de opleiding ziekenhuishygiëne en medische microbiologie, wat van pas komt in het HOST. Als geboren Antwerpenaar is hij verheugd deze rol te kunnen uitoefenen in zijn stad. 
 • Noa van Stee: is HOST-coördinator. Noa studeerde in 2020 af als filosofe en kwam daarna als buddy in de zorgsector terecht. Ze is zeer begaan met maatschappelijke problemen en doet niets liever dan zich daarvoor inzetten. Een project rond infectiepreventie in tijden van en na COVID-19 kon ze dan ook niet voorbij laten gaan. 
 • Stefrey Callewaert: neemt de taak van HOST-ziekenhuisapotheker op zich. Na haar stage bij GZA is ze aan de slag gegaan bij de ziekenhuisapotheek van ZNA Jan-Palfijn. Naast haar bijdrage aan het EPD2, zal ze haar kennis nu ook inzetten in het HOST project. 

Verder werkt het team nauw samen met de microbiologen, infectiologen en de teams ziekenhuishygiëne van ZNA en GZA Ziekenhuizen.

Contact

Heb jij zin om jouw instelling een boost te geven op het vlak van infectiepreventie? Of denk je dat jij een belangrijke partner kan zijn voor HOST ZNA-GZA? Wij horen het graag! Je kan ons bereiken via:

Laatste update op: 27-06-2022