Gespecialiseerd en multidisciplinair

Alle artsen van Intensieve zorg van ZNA hebben een speciale opleiding ‘Intensieve zorg’ gevolgd en beschikken veelal over nog extra expertisedomeinen zoals comazorg, hersendood en orgaandonatie, intoxicatie, … Bovendien kunnen ze bogen op jarenlange ervaring. De intensivisten worden ondersteund door een deskundig team van verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici, zoals kinesisten. 

De afdeling Intensieve zorg van ZNA garandeert een optimale medische zorg door een intense samenwerking tussen verschillende disciplines.

Verder is er frequent overleg met het ziekenhuishygiënecomité, de antibioticabeleidsgroep, het ethisch comité, het transfusiecomité.

Laatste update op: 12-04-2016