Adolescenten - Zorgeenheid Crisisinterventie

ZNA UKJA

Doelgroep

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die omwille van uiteenlopende psychiatrische problemen op verschillende terreinen van  hun functioneren vastlopen en psychiatrische hulp nodig hebben.
Primaire drugsproblematiek is een tegenindicatie voor opname.

Doelstelling

Een interdisciplinair kinder- en jeugdpsychiatrisch team tracht samen met de jongere, de ouders en belangrijke anderen de crisis te ontwarren en opnieuw een perspectief te ontwikkelen. De opnameduur wordt ingeschat aan het begin van de opname en is afhankelijk van de doelstellingen. De duur varieert tussen een en drie weken.

Ambulant

Op verwijzing van de behandelende arts kunnen ouders of hulpverleners telefonisch contact opnemen met onze dienst.
Wanneer uit de telefonische screening blijkt dat er sprake is van een zorgwekkende situatie, bieden wij zo snel mogelijk, een inschattingsgesprek aan.

Tijdens dit gesprek wordt het functioneren, de draagkracht en draaglast van de jongere geëvalueerd en samen maken we een plan voor verdere hulpverlening op, dat bestaat meestal uit een doorverwijzing. Alleen wanneer er 24 uurs kinder- en jeugdpsychiatrische zorg aangewezen is, kan een crisisopname deel zijn van het zorgplan.

Residentieel

K-dienst A is een kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling die opvang biedt voor 8 residentiële patiënten. Elke jongere heeft zijn eigen kamer en er is een gemeenschappelijk leefgedeelte.
Het interdisciplinair team zorgt 24u op 24u voor continuïteit en veiligheid.

Elke opgenomen jongere wordt begeleid door een psycholoog. Indien nodig vinden psychodiagnostisch testonderzoek of lichamelijke onderzoeken plaats. Interventies en medicatie worden vooraf altijd afgetoetst met zowel de ouders als de jongere zelf.

Elke jongere krijgt een programma op maat. Er wordt voor elke jongere een evenwicht gezocht tussen groepsactiviteiten, individuele momenten, onderwijs en vrije momenten. De jongeren brengen de meeste tijd door in de leefgroep, onder begeleiding van groepsleiding.

Aan het einde van de opnameperiode volgt een evaluatie- en adviesgesprek met jongere, ouders en betrokken hulpverleners. Ouders, huisarts en zo nodig de verwijzer krijgen een opnameverslag met bevindingen en adviezen.

Contact

ZNA Universitaire Kinder-en Jeugdpsychiatrie Antwerpen - ZNA Middelheim 
Zorgeenheid Crisisinterventie - Adolescenten
Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
Tel.: 03 280 49 00
E-mail: [email protected]

Kinder- en jeugdpsychiaters:

  • dr. Wina De Mol
Laatste update op: 17-08-2021