Adolescenten - Zorgeenheid externaliserende stoornissen

ZNA UKJA

Doelgroep

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar met ernstige gedragsstoornissen, zoals:

 • oppositioneel-opstandige stoornis (ODD)
 • een normoverschrijdende gedragsstoornis (CD)
 • daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Bijkomende voorwaarden: 

 • Je komt uit de provincie Antwerpen of je staat onder toezicht van een Vlaamse jeugdrechtbank omdat je werd veroordeeld voor een ‘Als misdaad omschreven feit’ (MOF)
 • Je bent gemotiveerd om op een andere manier met je gedragsprobleem om te leren gaan.
 • Bij jongeren met een veralgemeende leerachterstand (IQ <65) wordt individueel ingeschat of ons aanbod aansluit bij hun noden.

Doelstelling

Via intensieve groepstrainingen en non-verbale therapieën proberen we samen met de jongere, zijn ouders en belangrijke anderen te werken aan de gedragsproblemen.

Werking

Er is zowel een ambulant als een residentieel aanbod.

Ambulant

De ambulante begeleiding is er voornamelijk voor jongeren voor en na de opname. Indien mogelijk bieden we:

 • voorzorg
 • nazorg
 • ambulante risicotaxatie
 • begeleiding rond seksueel grensoverschrijdend gedrag

Residentieel

Je wordt minimaal 4 maanden opgenomen op de K-dienst E of F waar je samen verblijft met 7 andere patiënten die hier ofwel vrijwillig zijn of door de jeugdrechter geplaatst werden.

 • Elke jongere heeft zijn eigen kamer
 • Er is een gemeenschappelijk leefgedeelte.
 • Het interdisciplinair team zorgt 24u op 24u voor continuïteit en veiligheid.

Fase 1: observatie

Duur: een maand.

Je start reeds met de therapieën maar de klemtoon nog sterk op observaties. Na een eerste evaluatiegesprek wordt een behandelplan opgesteld.

Fase 2: intensieve trainingsfase

Duur: minimaal acht weken, hoewel we vaak merken dat jongeren meer tijd nodig hebben.

Fase 3: re-integratie

Je leert de aangeleerde vaardigheden buiten de ziekenhuisomgeving toe te passen.

Na iedere fase volgt een evaluatiegesprek met alle betrokkenen.

Contact

ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen - ZNA Middelheim
Zorgeenheid Externaliserende stoornissen - Adolescenten
Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
Tel.: 03 280 49 00
E-mail: [email protected]

Kinder- en jeugdpsychiater: dr. Daniel Neves Ramos

Laatste update op: 18-08-2021